Kulttuurikasvatus Keski-Savon kouluissa

Kulttuuriketju on Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka on osa uutta seudullista opetussuunnitelmaa Heinävedellä, Joroisissa, Leppävirralla ja Varkaudessa.

Kulttuuriketju.fi-verkkosivusto toimii kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen välineenä. Sivustolta löytyvät ajantasaiset tiedot toteutukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten vierailujen kestosta, ajankohdasta, varauksista tai tilavaatimuksista.

Kulttuuriketju tarjoaa opettajille työkaluja uuden OPS:n mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseen, sekä tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista.

Sivustoa ylläpitää Lastenkulttuurikeskus Verso.

versologotyhja