1-luokka

Esiopetuksen, 1- ja 2-luokkien painopistealueena Kulttuuriketjussa ovat tunnetaidot.

1-luokille Kulttuuriketjun perustasossa kuuluu Tunteiden Tuuli-tunnetaitokasvatus draaman keinoin sekä kirjastovierailu.

TUNTEIDEN TUULI

Sisällön kuvaus: Lastenkulttuurikeskus Versossa kehitetty Tunteiden Tuuli -menetelmä, draamaharjoitteisiin pohjautuva metodi esi- ja alkuopetuksen tunnetaitokasvatukseen.

1) Opettajille monitaiteinen koulutus tarvittaessa (yhtenä iltapäivänä/iltana kunnan omissa tiloissa tai veso-päivässä)
2) Taidekasvattaja tulee ryhmään vierailulle (oma ryhmätila, kesto 2x45min.)
3) Opettaja jatkaa teemaa ryhmän kanssa omaan tahtiin (3×2 oppituntia) tai koulu voi ostaa Versolta koko menetelmäkokonaisuuden. Saatavilla myös Tunteiden Tuulin -jatko-osa (2×90 min.)

Koulutuksen lisäksi opettajien tukena on Tunteiden Tuuli -mentelmäopas.

Toteuttaja: Lastenkulttuurikeskus Verso (koulutus ja 1 vierailu), opettajat (menetelmän toteuttaminen arjessa)
Tila: opetusryhmän omat tilat
Osallistujamäärä: 10 – 20
Kesto: taidekasvattajan vierailu 2 oppituntia (2x45min), opettajan toteuttama sisältö 3×2 oppituntia
Ajankohta: Taidekasvattajavierailut luokissa loka-marraskuussa, osassa kouluista kevätlukukaudella. Verso ottaa kouluihin yhteyttä ja sopii aikataulun. POIKKEUKSET: Esi- ja alkuopetuksen yhdysluokissa Tartu taiteeseen– ja Tunteiden Tuuli – toiminta toteutetaan vuorovuosittain. Erityisopetuksen luokille Kulttuuriketju voidaan räätälöidä koulukohtaisesti, jolloin esi- ja lkuopetuksen sisältöjä voidaan toteuttaa myös isompien oppilaiden kanssa. Tunteiden Tuuli ja Tartu taiteeseen yhdys- ja erityisluokissa lukuvuosittain
Koulutus opettajille: vuosittain/tarvittaessa esim. veso-päivän yhteydessä

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Tämän sisällön vierailujen raportoinnista vastaavat Verson taidekasvattajat ja opettajat itse ohjaamiensa jatkotuntien osalta Koulujen Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Sisällön kehittämiseksi voit antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot: Lastenkulttuurikeskus Verso, tuottaja Julia Vatanen, p. 044 444 2457, julia.vatanen@soisalo-opisto.fi

Asiasanat: draama, draamakasvatus, tunnetaidot, tunnetaitokasvatus, 1-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Aiheeseen sopivia syventävän tason sisältöjä:

Draama oppiaineessa työpajat (maksullinen)
Draama, teatteri ja nukketeatteri -verkkomateriaalit

 

KIRJASTON KÄYTÖN OPETUS

Sisällön kuvaus: Vierailu lähikirjastossa tai kirjastoautossa. Tavoite: kirjastokortit kaikille, kirjaston käytön opetus.

Toteuttaja: kirjastot
Tila: lähikirjasto / kirjasto-auto
Osallistujamäärä: 10 – 20, kirjastoautossa 5
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Opettaja varaa ajan kirjastosta (ks. kuntakohtaiset tiedot alla)

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Toteuttajat (kirjastot) vastaavat tämän sisällön raportoinnista Sisällöntuottajien Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Toiminnan kehittämiseksi voit antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Heinäveden kirjastossa saatavilla koko lukuvuoden. Ilmoittautumiset vähintään 1 viikko ennen vierailua.
Yhteyshenkilö: Tiina Vauhkonen, p. 040 710 1940, tiina.vauhkonen@heinavesi.fi

Joroisten kirjastossa saatavilla koko lukuvuoden. Ilmoittautumiset vähintään 3 viikkoa ennen vierailua.
Yhteyshenkilö: Sari Järn, p. 0400 176 166, sari.jarn@joroinen.fi

Leppävirran kirjastossa saatavilla koko lukuvuoden. Opetus tapahtuu pääkirjastolla. Kirjaston vastuuhenkilö ottaa opettajiin yhteyttä syyslukukauden alussa. Varaus sähköpostilla tai puhelimitse.
Yhteyshenkilö: kirjastonhoitaja Hanni-Mari Ojala, hanni-mari.ojala@leppavirta.fi,
p. 044 797 5572

Pieksämäen kirjastoissa saatavilla koko lukuvuoden; ilmoittautumiset Poleenin kirjastolle 1 viikko ennen vierailua, Jäppilän ja Virtasalmen kirjastoille 2 viikkoa ennen vierailua ja Kirjastoauto Rietrikkiin 1 kuukausi ennen vierailua. Naarajärvellä ei ole tällä hetkellä kirjastoa, vierailun voi tehdä joko Poleeniin tai Kirjastoauto Rietrikkiin.
Poleenin kirjasto: Tarja Frilander, p. 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Jäppilän kirjasto: Maija Tikkanen, p. 044 787 4022, kirjasto.jappila@pieksamaki.fi
Virtasalmen kirjasto: Marja Nykänen, p. 044 588 3557, marja.nykanen@pieksamaki.fi
Kirjastoauto Rietrikki: Sakari Mattila, p. 044 588 3824, sakari.mattila@pieksamaki.fi

Varkauden kirjastoissa saatavilla koko lukuvuoden, kuitenkin mieluiten syyslukukaudella, syyslomaviikon jälkeisillä viikoilla joululomaan asti, ilmoittautumiset ensisijaisesti puhelimitse, viimeistään 2 päivää ennen vierailua.
Varkauden kaupunginkirjasto: Katriina Leväinen ja Leena Ruotsalainen, p. 044 743 6613, katriina.levainen@varkaus.fi, leena.ruotsalainen@varkaus.fi
Kangaslammin lähikirjasto: Matleena Lahti, p. 040 751 2827, matleena.lahti@varkaus.fi

Asiasanat: kirjasto, kirjallisuus, 1-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Aiheeseen sopivia syventävän tason sisältöjä:

Sanataide ja kirjallisuus -verkkomateriaalit
Satutuokiot lähikirjastolla
Toenperän kirjaston palvelut kouluille (Joroinen)
Nukketeatterimatkalaukut