5-luokka

Kulttuuriketjussa 3. – 6.-luokkien painopistealueena on kulttuuriperintö.

5-luokkalaiset tutustuvat paikallishistoriaan museovierailulla ja saranat.fi-verkkoympäristössä.

Paikallishistoria

Sisällön kuvaus: Museovierailu paikallisessa museossa, fokuksena oman kunnan historia.

5-luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla paikalliseen museoon. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta löytyy alakoulujen tehtäväosio: paikallisen historian ja oman kunnan erityispiirteet.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), museot/ kuntien kulttuuritoimet

Tila: museo, lähiympäristö ja oma luokkatila

Ajankohta: ks. kuntakohtaiset toteuttamistavat alla.

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, museo, paikallishistoria, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 5-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Museovierailun osallistumiskäytännöt

Heinäveden kotiseutumuseoon voi tutustua omatoimisesti opettajan johdolla luokittain tai 2-3 luokkaa kerrallaan. Opastusta voi myös tiedustella kulttuuritoimesta. Museo on avoinna oppaan johdolla vain kesällä kuukauden ajan, talvella tilauksesta. Tutustuminen on paras ajoittaa ennen lumikautta, sillä museolla ei ole talvikunnossapitoa. Kotiseutumuseon avain ja museon ”käyttöohjeet” on noudettavissa kunnanvirastolta. Ilmoittautuminen 1-2 päivää ennen toimintaa. Museolla on esineluettelot ja yleisesitteet museosta.
Yhteyshenkilö: Leena Vlasoff, 040 550 4811, leena.vlasoff@heinavesi.fi

Joroisissa Karhulahden kotiseutumuseossa järjestetään joka toinen vuosi 5 – 6-luokille suunnatut teemapäivät ”Näin elettiin ennen”. Seuraavan kerran tapahtuma toteutetaan keväällä 2019. Teemapäivän aikana oppilaat tutustuvat paikallishistoriaan neljän toimintapisteen kautta:
1) Museon historia 2) Vanhan kansan arvoitukset 3) Pihapelit 4) Kädentaidot.
Anitta Korhonen (vapaa-aikatoimi) ottaa yhteyttä kouluihin kevään 2019 aikana tarkemman aikataulun sopimiseksi.
Yhteyshenkilö: Anitta Korhonen, 040 520 5102, anitta.korhonen@joroinen.fi

Leppävirran kotiseutumuseossa ryhmillä on mahdollisuus tutustua näyttelyyn omatoimisesti sekä aukioloaikana että niiden ulkopuolella, läpi koko lukuvuoden. Tilaukset sähköpostitse ann-mari.karvinen@leppavirta.fi, mielellään noin viikkoa etukäteen. Museovierailun maksimi 45 henkilöä kerrallaan. Opettajille materiaalia vierailun tueksi museon verkkosivulla.
Yhteyshenkilö: Ann-Mari Karvinen, 044 797 56 76, ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

Pieksämäellä voi tutustua Savon radan museon esineistöön koko lukuvuoden ajan. Opetusryhmillä on mahdollisuus saada myös esittelykierros Savon radan museon perinnekerhon jäsenen opastamana. Museorakennus sijaitsee Pieksämäen asema-alueella, toimii parhaiten max. 25 hengen ryhmälle kerrallaan. Ota yhteyttä 1 kk ennen vierailua.
Yhteyshenkilö: Tiina Silvast-Törrönen, 044 388 3413, tiina.silvast-torronen@pieksamaki.fi

Varkauden museoissa suositeltu vierailuajankohta on vuosittain Opi museossa-viikko, vk 40 lokakuussa, jolloin 5-luokille on järjestetty ohjattu, toiminnallinen tapa tutustua museon näyttelyyn. Museo lähettää opettajille ja rehtoreille tiedot teemaviikon sisällöstä ja aikataulusta syyskuun alussa. Museossa voi vierailla myös muina ajankohtina. Ota yhteyttä vähintään 1 viikko ennen vierailua.
Yhteyshenkilö: Anne Puurunen, 040 769 1010, museot@varkaus.fi