Esiopetus

Esiopetuksen, 1- ja 2-luokkien painopistealueena Kulttuuriketjussa ovat tunnetaidot. Esiopetusryhmille Kulttuuriketjun perustasossa kuuluu monitaidekasvatus (opekoulutus ja taidekasvattajan vierailu) sekä nukketeatterimatkalaukut.

Monitaidekasvatus

Sisällön kuvaus: Menetelmänä ”Tartu Taiteeseen”. Tartu taiteeseen -toiminnan avulla lapset tutustuvat eri taiteen aloihin. Esioppilaat pääsevät suunnitelmallisesti kokeilemaan, tekemään ja kokemaan eri taiteen aloja ammattilaisten ohjauksessa, leikin keinoin tutussa ympäristössä.

1)      Opettajille monitaiteinen koulutus (kesto 4x45min, yhtenä iltapäivänä/iltana kunnan omissa tiloissa vuorovuosittain)
2)      Taidekasvattaja tulee ryhmään vierailulle (oma ryhmätila, kesto 45 min.)
3)      Opettaja jatkaa teemaa ryhmän kanssa vapaavalintaiseen tapaan

Toteuttaja: Lastenkulttuurikeskus Verso (syksy) & Soisalo-opisto (kevät)
Tila: esiopetusryhmän omat tilat
Osallistujamäärä: 10 – 20
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Koulutukset ja Verson vierailut syyslukukaudella, Soisalo-opiston vierailut kevätlukukaudella maalis-huhtikuussa. Verso ottaa esiopetusryhmiin yhteyttä ja sopii aikataulun.
Yhteystiedot:
Lastenkulttuurikeskus Verso kulttuurituottaja Julia Vatanen, 044 444 24 57, julia.vatanen@soisalo-opisto.fi
Soisalo-opisto Musiikkipedagogi Hanna-Reetta Viirret-Ruoho, p. 040 7138 652, hanna-reetta.viirret-ruoho@soisalo-opisto.fi

Asiasanat: tanssi, draama, visuaalinen taide, kuvataide, monitaide, esiopetus, eskari, eskarit

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito

POIKKEUKSET: Pienten koulujen esi- ja alkuopetuksen yhdysluokissa Tartu taiteeseen- ja Tunteiden Tuuli – toiminta toteutetaan vuorovuosittain. 2018-19 Tartu taiteeseen Konnuslahden koulu, Kurjalann koulu, Jäppilän koulu ja Virtasalmen koulu, Tunteiden Tuuli Kangaslammin koulu, Karvion koulu ja Svenska Skolan i Varkaus.

Nukketeatterimatkalaukut

Nukketeatterimatkalaukut kirjastoista lapsiryhmien lainattavissa, kysy laukkua lähikirjastostasi!

Saatavilla lainaustilanteen mukaan koko lukuvuoden ajan. Laina aika vaihtelee kirjastoittain, 1-2kk.

Tuotanto: Lastenkulttuurikeskus Verso
Lainaus: kirjastot
Käyttö: opettajat yhdessä lasten kanssa

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito, Osallistuminen ja vaikuttaminen

kettu