Esiopetus

Esiopetuksen, 1- ja 2-luokkien painopistealueena Kulttuuriketjussa ovat tunnetaidot. Esiopetusryhmille Kulttuuriketjun perustasossa kuuluu monitaidekasvatus (opekoulutus ja taidekasvattajan vierailu) sekä nukketeatterimatkalaukut.

Katso myös esiopetukseen sopivia syventävän tason sisältöjä.

Monitaidekasvatus

Sisällön kuvaus: Menetelmänä Tartu Taiteeseen. Tartu taiteeseen -toiminnassa lapset tutustuvat eri taiteen aloihin. Esioppilaat pääsevät suunnitelmallisesti kokeilemaan, tekemään ja kokemaan eri taiteen aloja ammattilaisten ohjauksessa, leikin keinoin tutussa ympäristössä.

Jokaisessa esiopetusryhmässä vierailee taidekasvattaja  kerran syyslukukaudella Versosta ja kevätlukukaudella kerran Soisalo-taideleikkikoulusta. POIKKEUKSET: Esi- ja alkuopetuksen yhdysluokissa Tartu taiteeseen- ja Tunteiden Tuuli – toiminta toteutetaan vuorovuosittain. Erityisopetuksen luokille Kulttuuriketju voidaan räätälöidä koulukohtaisesti, jolloin esi- ja alkuopetuksen sisältöjä voidaan toteuttaa myös isompien oppilaiden kanssa. Tunteiden Tuuli ja Tartu taiteeseen yhdys- ja erityisluokissa lukuvuosittain

Verson Tartu taiteeseen -tuokiot sisältävät pääsääntöisesti useita eri taiteenlajeja. Yksittäisen tuokion taiteenlajipainotukset riippuvat ohjaavan taidekasvattajan omista osaamisalueista. Soisalo-opiston vierailu keväällä edustaa jotakin sellaista taiteenlajia, joka Verson vierailulla ko. ryhmässä on jäänyt pois tai vähemmälle. Ryhmiä kiertää useampi taidekasvattaja, joten toiminta eri ryhmissä voi poiketa toisistaan.

Verson Tartu taiteeseen-tuokiot  pohjautuvat vuosittain kiertäen vaihtuvaan teemaan. Teemat ovat:
Vedenneito ja kala (luonnonsuojelu ja vesi) 2019-2020
Erilainen kirahvi (ystävyys ja erilaisuuden hyväksyminen)
Roskajuttu (kierrätys)
Unohtuneet eväät (kulttuuriperintö)

Teemojen omilta sivuilta löytyy vinkkejä aiheiden jatkokäsittelyyn. Lisäksi henkilöstölle voidaan tarjota monitaidekoulutusta tarpeen ja resurssien mukaan vuorovuosin eri kunnissa. Koulutukset tapahtuvat yhtenä iltapäivänä/iltana kunnan omissa tiloissa.

Toteuttaja: Lastenkulttuurikeskus Verso (syksy) & Soisalo-opisto (kevät)
Tila: esiopetusryhmän omat tilat. Sovitaan tarkemmin aikataulutuksen yhteydessä.
Osallistujamäärä: 1 ryhmä kerrallaan, enintään 25 lasta. Jos esiopetusryhmä on pieni ja toimii luontaisesti esim. ”viskareiden” kanssa, voivat myös nämä osallistua tuokioon esiopetusryhmän kanssa.
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Koulutukset ja Verson vierailut syys-marraskuussa, Soisalo-opiston vierailut kevätlukukaudella maalis-huhtikuussa.
Ilmoittautuminen/varaaminen: Verso ja Soisalo-opisto ottavat yhteyttä esiopetusryhmiin yhteyttä ja sopivat aikataulun.
Yhteystiedot:
Lastenkulttuurikeskus Verso kulttuurituottaja Julia Vatanen, 044 444 24 57, julia.vatanen@soisalo-opisto.fi
Soisalo-opisto Musiikkipedagogi Hanna-Reetta Viirret-Ruoho, p. 040 7138 652, hanna-reetta.viirret-ruoho@soisalo-opisto.fi

Kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan  Versolta on mahdollista ostaa lisää työpajoja ja koulutuksia.

Asiasanat: tanssi, draama, visuaalinen taide, kuvataide, monitaide, esiopetus, eskari, eskarit

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito

Nukketeatterimatkalaukut

Nukketeatterimatkalaukkuja on kirjastoissa lapsiryhmien lainattavissa, kysy laukkua lähikirjastostasi!

Saatavilla lainaustilanteen mukaan koko lukuvuoden ajan. Laina aika vaihtelee kirjastoittain, 1-2kk.

Tuotanto: Lastenkulttuurikeskus Verso
Lainaus: kirjastot
Käyttö: opettajat yhdessä lasten kanssa

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito, Osallistuminen ja vaikuttaminen

Syventävän tason sisältöjä:
Satutuokio lähikirjastolla
Kutsu kulttuuri kouluusi
Käy kulttuurikohteessa
Verkkomateriaalia kulttuurikasvatukseen
Kirjasto tutuksi eskareille (Leppävirta)
Jää-/lumilinnan rakennus (Pieksämäki)
Lasten yhteislaulut (Pieksämäki)
Esikoululaisten itsenäisyysjuhla (Varkaus)
Kirjaston näytelmä esikoululaisille (Varkaus)