Perustason sisällöt vastuutahoittain

Lihavoidut sisällöt ovat otsikkona olevan tahon päävastuulla. Lihavoimmattomien sisältöjen toteutusvastuu on jollain muulla, mutta ko. taho voi osallistua toteutukseen.

Opettajat Kirjastot Museot Nuorisotoimet Soisalo-opisto Verso

Opettajat

Esiopetus: Nukketeatterimatkalaukkujen käyttö (lainaus kirjastosta)

1. luokka: Tunteiden Tuuli -menetelmän loppuun vienti (3x90min.)

4. luokka: Perinnemaisemat

8. luokka: Kulttuuriympäristö ja kestävä kehitys

8. luokka: Elokuvakasvatus

9. luokka: Tapahtuman järjestäminen. Koulu voi kutsua paikallisen nuorisopalvelujen edustajan vierailemaan koululla sparraamassa oppilaita oman tapahtuman järjestämisessä.

9. luokka: Kirjasuhteen syventäminen, erilaisia toteuttamistapoja (voidaan toteuttaa vain koulun omana toimintana tai yhteistyössä kirjaston kanssa)

Kirjastot

1. luokka: Kirjasto- tai kirjastoautovierailu, kirjastokortit kaikille, kirjaston käytön opetus

2. luokka: Kirjaston edustajan vierailu luokassa, Kirjavinkkaus

6. luokka: Kirjastovierailu, Tiedonhaun opetus toiminnallisin menetelmin

7. luokka: Mediakasvatus, Mediataitoviikko (päävastuu nuorisotoimilla, mutta kirjastot voivat olla yhteistyössä)

9. luokka: Kirjasuhteen syventäminen, erilaisia toteuttamistapoja (voidaan toteuttaa vain koulun omana toimintana tai yhteistyössä kirjaston kanssa)

Museot

5. luokka: Museovierailu paikallisessa museossa, fokuksena oman kunnan historia

Varkauden museot ylläpitää saranat.fi-verkkosivustoa, jossa materiaaleja mm. 4., 5. ja 8. luokkien perustason sisältöihin.

Nuorisotoimet

7. luokka: Mediakasvatus, Mediataitoviikko (voi tehdä yhteistyössä paikallisen kirjaston kanssa)

9. luokka: Tapahtuman järjestäminen. Koulu voi kutsua paikallisen nuorisopalvelujen edustajan vierailemaan koululla sparraamassa oppilaita oman tapahtuman järjestämisessä.

Soisalo-opisto

Esiopetus: Taiteen perusopetuksen edustajan vierailu ryhmässä. TPO-aineen toiminnallinen esittely.

3. luokka: Taiteen perusopetuksen edustajan vierailu koululla

7. luokka: Vapaan sivistystyön edustajan vierailu, näytetunnit tai muu osallistava tapa

Verso

Varhaiskasvatus: Satusalkkuseikkailu

Esiopetus: Tartu taiteeseen -tuokiot

1. luokka: Tunteiden Tuuli -menetelmän aloitustuokiot ja opettajien koulutus


Kuva

Kaaviokuva Kulttuuriketjun perustason sisällöistä.