Varkauden museot

Museovierailu

Sisällön kuvaus: Vierailu Varkauden museoiden näyttelyihin. Pyydettäessä opastus, joka suunnitellaan ryhmän mukaan.

Toteuttaja: Varkauden museot

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus / Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus

Tila: Varkauden museoiden näyttelytilat, Wredenkatu 5 A, 78250 Varkaus

Osallistujamäärä: Max. 20-30 lasta ja aikuista riippuen ryhmästä.

Kesto: 30-45 min.

Ajankohta: Koko vuosi arkipäivisin museon aukioloaikoina ti-to klo 10.00 – 17.00 ja pe klo 10.00 – 16.00. Ajankohta voidaan sopia myös museon aukioloaikojen ulkopuolelle.

Näyttelyt 2019:

Teollisuuden tekijät – Kymmenen tarinaa tehtailta (perusnäyttely) Näyttely esittelee Varkauden teollisuuden historiaa työntekijöiden näkökulmasta 1800-luvulta nykypäivään saakka. Tarinankertojina työnjohtaja Erkki, pääkasoori Arvid, konsruktööri Valpas, asentaja August, valaja Kalle, vanerityötekijä Meeri, maalari Kusti, silinterimies Kauko, laborantti Tapio ja sahuri Jukka.

 Matkani taiteessa 13.1. – 10.3. Näyttely esittelee rohkean kokeilijan ja tunnemaalarin Helmi Maria Leppäkosken, joka vertauskuvallisesti hahmottaa taiteilijan omaa matkaa taiteessa symbolein ja lunnontunnelmissa.

 Kolmen piiri 15.3. – 19.5. Kolmen tekstiilitaiteilijan Inka Kivalon, Heli Tuori-Luutosen ja Riitta Turusen yhteisnäyttelyissä taiteilijat ovat pyrkineet korostamaan vanhojen ja tunnelmallisten rakennusten ilmettä uusilla ja aiemmilla teoksillaan.

P R O F I I L I S S A Meeri Torvinen 6.6. – 1.9. Taidemaalari ja graafikko Meeri Torvinen (1933-2018) muistonäyttely kertoo taiteilijan näkemysten muuttumisen maisemallisista valon ja varjon kuvauksista henkilöhahmoihin sekä tunteisiin pohjautuviin teoksiin.

OTSIKOISSA! 13.9.2019 – 12.1.2020 Warkauden Lehti 100 vuotta -näyttely tutustuttaa kuvien kautta Varkauden merkittäviin tapahtumiin, ilmiöihin ja varkautelaisiin. Oman lehden saaminen paikkakunnalle oli merkittävä asia identiteetin syntymiselle.

Hinta: maksuton (Huom! Osallistuja vastaa kuljetuksen järjestelyistä ja kustannuksista.)

Ilmoittautuminen: Vähintään 1-2 viikkoa ennen suunniteltua museovierailua puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteystiedot: Anne Puurunen p. 040 588 1009, 040 769 1010 (museo-info), anne.puurunen@varkaus.fi, museot@varkaus.fi

www.varkaus.fi/museot/varkauden-museot

Asiasanat: museo, näyttely, vierailu, opastus, kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, paikallishistoria, rakennettu ympäristö, kuvataide, taide, monitaide, valokuvaus, muotoilu, kuvanveisto, arkkitehtuuri, tekstiilitaide, kirjallisuus, keramiikka, puu, pieksämäki, heinävesi, joroinen, leppävirta, varkaus, varhaiskasvatus, esiopetus, 1-luokka, 2-luokka, 3-luokka, 4-luokka, 5-luokka, 6-luokka, 7-luokka, 8-luokka, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen:  Ajattelu ja oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Verkkomateriaaleja:

Saranat.fi Keski-Savon rakennusperintöä, arkkitehtuuria ja kulttuurimaisemia esitteleviä verkkonäyttelyitä, pelejä, tehtävä- ja työpajapaketteja sekä monenlaista muuta kulttuuriympäristöteemaan liittyvää materiaalia. (Varkauden museot)

Talot tarinoi – savupiiput soi – menetelmä kultturiperintökasvatuksen ja taideopetuksen yhdistämiseksi (Varkauden museot & Soisalo-opisto)

Tarinasoitin.fi/varkaus Tarinasoitin on mobiilipalvelu,  jossa voit tutustua Varkauden historiaan mobiilireittien avulla. Palvelu on osa Suomen museoliiton Seinätön museo-palvelua

Tietokantoja ja valokuvakokoelmia verkossa:

100kuvaavarkaudesta.fi Kuva Varkaudesta jokaiselta itsenäisyyden vuodelta

Laivadata.fi Pirtinniemen telakka oli aikanaan yksi Suomen merkittävimmistä sisävesitelakoista. Vuosina 1862–1964 valmistui noin 800 erityyppistä alusta. Palvelun avulla voit hakea tietoja Pirtinniemen telakan laivoista.

Palokunta100.fi Varkauden palokunta 100 vuotta – verkkonäyttely

Piipunjuurella.fi Forssan, Valkeakosken ja Varkauden museoiden kokoelmat verkossa. Varkauden museoiden kokoelmien pääpainopisteet ovat Varkauden teollisuuden historia, teollisen yhteisön historia sekä teollisen työväestön ja työn historia. Museon valokuva-arkisto on yksi Suomen suurimmista. Sen arvioitu koko on 1 031 000 valokuvaa, joissa Varkauden, ja myös yleisemmin teollisuusyhteisön historia, teollisuustyö ja teolliset prosessit ovat dokumentoituna harvinaisen kattavasti. Esinekokoelmia Varkauden museolla on noin 24 000 objektia ja Varkauden taidemuseon hallinnoimiin Varkauden kaupungin taidekokoelmiin kuuluu 2113 teosta. Varkauden kaupungin kokoelmien sisällä huomattavin kokoelma ovat Kansasen testamenttilahjoituskokoelma, joka sisältää suomalaisen modernismin teoksia 1900-luvun alkukymmeniltä. Varkauden museoiden kokoelmat sisältävät myös Heinävettä, Joroisia, Leppävirtaa ja Pieksämäkeä koskevaa aineistoa.