Draama oppiaineessa -työpajat

Sisällön kuvaus: Työpajassa toteutetaan draama/esitys. Esim. historian tunneilla aihe voi olla Viikingit. Työpajan kesto on vähintään 8 h, työpajan voi jakaa kahdelle eri viikolle. Työpajan päätteeksi luokka esittää draaman valitulle katsojajoukolle. Ohjaaja kirjoittaa draaman käsikirjoituksen ennen työpajan alkua mutta jättää tilaa oppilaiden ideoille. Oppilaiden kanssa tehdään myös lavastus ja puvustus. Pääpaino on oppiaineen oppimisessa draaman avulla. Sisältää myös paljon ilmaisuharjoitteita. Toiminta voidaan liittää minkä tahansa oppiaineen opetukseen. Tavoitteena on oppiaineesta oppiminen uudella tavalla, omien vahvuuksien löytäminen, itseilmaisun kehittäminen, ryhmässä oppiminen ja ryhmätyötaitojen kehittäminen sekä asiayhteyksien ymmärtäminen.

Toteuttaja: Joroisten Jokamiehenyhdistys ry. / Iiris Salmela

Kohderyhmä:  1. – 9.luokka / Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus

Tila: tilaajan omat tilat. Harjoitustilana toimii luokka, esitykselle pitää mahdollisesti varata sali tms. Työpajassa voidaan hyödyntää koulun vaatevarastoja/kuvataide-tarvikkeita.

Osallistujamäärä: 20/työpaja

Kesto: 8 oppituntia (8x45min), työpaja voidaan jakaa kahdelle eri viikolle.

Ajankohta: saatavilla koko lukuvuoden, tarjolla 8 ryhmälle lukuvuoden aikana. Tarjolla vuosittain.

Hinta: 50€/h /ryhmä

Ilmoittautuminen/varaaminen: 3 vk ennen tilaisuutta

Yhteystiedot: Iiris Salmela, 0440602200, iiris.salmela@gmail.com

Asiasanat: draama, työpaja, heinävesi, joroinen, leppävirta, varkaus, 1-luokka, 2-luokka, 3-luokka, 4-luokka, 5-luokka, 6-luokka, 7-luokka, 8-luokka, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Monilukutaito, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Työelämätaidot ja yrittäjyys, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen