Tarjoatko sisältöä Kulttuuriketjuun?

Kulttuuriketjun syventävään tasoon voi tarjota uusia sisältöjä jatkuvasti.

Sisältöjen tulee olla saavutettavaa, tasavertaista lasten ja nuorten kulttuuria, joka tukee opetusta ja kehittää osallistujien kulttuurikompetenssia, eli kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Toiminta tulee toteuttaa vastuullisesti osallistujien turvallisuus huomioiden, lapsilähtöisesti ja ammattimaisesti.

Suunnittelun tueksi voit pyytää Lastenkulttuurikeskus Versolta kunta- ja luokka-astekohtaiset oppilasennusteet.

Tutustu myös Lastenkulttuurin laatukäsikirjaan!

Huomioithan, että tarjoamasi toiminta on…

  • kestoltaan ja ajoitukseltaan koulupäivän aikana toteutettavaa.
  • suunnitelmallista, tasalaatuista ja soveltuu ko. ikäryhmälle.
  • maksutonta tai hinnaltaan sellaista, ettei osallistumismaksu tai kuljetusjärjestely tule kohtuuttoman kalliiksi osallistuvalle ryhmälle.
  • raportoitava. Kulttuuriketjun sisällöntuottaja sitoutuu seuraamaan tapahtumakertoja ja osallistujamääriä sekä arvioimaan toiminnan vaikutuksia ja välittämään tiedot Versolle lukukausittain. Sisällöntuottajat saavat ohjeistuksen ja pohjan tilastointia ja vaikuttavuusarviointia varten.

Kulttuuriketjun syventävään tasoon voi tarjota sisältöjä TÄSTÄ LINKISTÄ. Huom! Jos tarjoatte useita erilaisia toimintoja, täyttäkää kysely erikseen jokaisen erilaisen toiminnon osalta.

 

Perustason sisällöntuottajat (Keski-Savon kirjastot, museot, kulttuuritoimet, nuorisotoimet ja vapaansivistystyön oppilaitokset) voivat ilmoittaa useita (max. 10) syventävän tason sisältöjään keskitetysti myös tällä lomakkeella:
Kuntatoimijoiden tarjonta Kulttuuriketjun syventävään tasoon -lomake
Täytetyn lomakkeen palautus sähköpostitse julia.vatanen@soisalo-opisto.fi