Varkauden Teatteri

Varkauden Teatterin sisällöt Kulttuuriketjun syventävään tasoon

Teatteri koostuu monista eri tekijöistä. Se on luonteeltaan vahvasti yhteisöllinen taiteen muoto. Sen keskiössä on ihminen, tämän suhde itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan sekä vuorovaikutus näiden kanssa. Draamallisilla keinoilla vahvistetaan itseilmaisua ja oman elämän hallintaa riippumatta alasta, jolle nuori suuntautuu. Draamallisilla keinoilla syvennetään eri oppiaineiden oppimista.

Teatteripolku

Jokaiselle luokka-asteelle räätälöitävä joko esityksellinen tai toiminnallinen toiminta. Toiminta voi olla yhteydessä joko teatteriin taiteenlajina tai työpaikkana/ilmaisutaitoon ja/tai valittuun oppiaineeseen.

Kohderyhmä: esiopetus, 1-9. luokat

Tila: Varkauden Teatteri tai opetusryhmän omat tilat (luokkahuone tai sali)

Osallistujamäärä: 10 – 100

Kesto: 2 oppituntia (2x45min)

Ajankohta: koko lukuvuosi

Hinta: Esitys 10€ /hlö, muut palvelut sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen: 1 kk ennen tilaisuutta

Yhteystiedot: www.varkaudenteatteri.fi

Lisätietoja: Varkauden Teatterin ohjelmisto

Asiasanat: teatteri, esitys, vierailu, työpaja, varkaus, esiopetus, 1-luokka, 2-luokka, 3-luokka, 4-luokka, 5-luokka, 6-luokka, 7-luokka, 8-luokka, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Työelämätaidot ja yrittäjyys