Draama, teatteri, nukketeatteri

Draaman kaarella – opettajan oheismateriaali (Tampereen kaupunki, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE)

Kädet kertovat tarinaa – käsiteatterikurssi (Nukketeatteri Taiga-Matto)

Labra  – Devising-opas – museoissa, kouluissa ja erilaisissa harrastajaryhmissä toimiville avaimia devising-työtapojen käyttöön ja soveltamiseen (Teatterimuseo)

Näytellään oikeesti (Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX)

Satu ja Aatos – tarinallista taidekasvatusta teatterin keinoin (Lastenkulttuurikeskus Verso)

Synkeän louhoksen seikkailu – ota sosiaaliset taidot haltuun pelaamalla! (Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX)

Talot tarinoi – savupiiput soi – menetelmä kultturiperintökasvatuksen ja taideopetuksen yhdistämiseksi (Varkauden museot & Soisalo-opisto)

Tunteiden Tuuli – tunnetaitokasvatusta draaman keinoin (Lastenkulttuurikeskus Verso)

Voimauttava draamatyöpajamenetelmä (Annantalon taidekeskus)