Kulttuuriketju-opas ja oheismateriaalit

Lataa ja tulosta tästä KULTTUURIKETJU-OPAS opettajille ja sisällöntuottajille.

Kulttuuriketju-päiväkirjat osallistujatietojen raportointiin

Lastenkulttuurikeskus Verso kerää tilastotietoja Kulttuuriketjun toteutuksesta välitettäväksi edelleen mm. OKM:lle. Sisältöjen toteuttajien on ilmoitettava toteuttamiensa sisältöjen tiedot Versolle aina viimeistään lukukauden päättyessä (joulu- ja toukokuussa), mutta ilmoituksia voi tehdä myös ennakkoon, kun toteutuksen aikataulu ja osallistujamäärät ovat tiedossa. Ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on aina ko. sisällön toteuttajalla. Koulujen ja varhaiskasvatuksen opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot vain itse toteuttamistaan sisällöistä. Perustason sisältöjen omilla sivuilla on ilmoitettu, kuka vastaa ko. sisällön raportoinnista.

Uudet päiväkirjat

Syksystä 2019 alkaen käytössä on uudet verkkolomakkkeina täytettävät Kulttuuriketju-päiväkirjat. Valtaosaan verkkolomakkeiden kysymyksistä on valmiit vastausvaihtoehdot, joita klikkaamalla täyttö on nopeaa. Päiväkirjoja on kolme erilaista; kouluille, varhaiskasvatukselle ja sisällöntuottajille (koulun ulkopuoliset vierailijat/kohteet) omansa:

Koulujen Kulttuuriketju-päiväkirja
Varhaiskasvatuksen Kulttuuriketju-päiväkirja
Sisällöntuottajien Kulttuuriketju-päiväkirja

*Esiopetusryhmien opettajat käyttävät joko koulun tai varhaiskasvatusken päiväkirjaa, riippuen siitä toimiiko ryhmä koulun vai päiväkodin tiloissa.

Uudet päiväkirjat ovat sisältökohtaisia, mutta yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa kaiken saman otsikon alla tapahtuvan toiminnan. Päiväkirjoja voi täyttää joko organisaatiokohtaisesti tai kukin ohjaaja/opettaja itse toteuttamiensa sisältöjen osalta. Uusissa päiväkirjoissa on myös osuus palautteelle, ideoille ja kokemuksille. Nimettömänä palautetta voi antaa edelleen Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Siis miten täytetään? Mitä tietoja päiväkirjoissa kysyään? Katso:
Uusien päiväkirjojen täyttöohje

Vanhat päiväkirjat

Halutessanne voitte käyttää edelleen myös vanhoja Kulttuuriketju-päiväkirjoja uusien sijaan. Vanhoja päiväkirjoja voi täyttää sekä sähköisesti (Excel), että tulostettuna (PDF) käsin lukukausikohtaisesti. Päiväkirjat palautetaan Verson tuottajalle sähköpostin liitteenä (tulostetut skannattuna/kuvattuna) lukukauden päätteeksi (joulu- ja toukokuussa).

Vanhoihin päiväkirjataulukoihin opettajat voivat halutessaan merkitä myös kaikki muut Kulttuuriketju-sisällöt (joissa ulkopuolinen toteuttaja) ja muun koulun/luokan kulttuuritoiminnan, jota ei ole Kulttuuriketjun sivuilla (esim. muut tilatut esitykset, taidenäyttelyvierailut tms.). Näin päiväkirjat toimivat myös koulun omana muistilistana toteutuneista/toteutumattomista sisällöistä.

Sisällöntuottajien päiväkirjat:
PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Kirjastot
PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Museot
PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Nuorisotoimet
PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Seutuopisto
PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Soisalo-opisto
PDF Kulttuuriketju – Syventävän tason päiväkirja – Sisällöntuottajat
Excel Kulttuuriketju-päiväkirja-Sisällöntuottajat (Sisältää kaikki edelliset päiväkirjat)

Esiopetuksen ja alakoulujen päiväkirjat:
PDF Kulttuuriketju – Päiväkirja – Esiopetus ja alakoulut
Excel Kulttuuriketju – Päiväkirja – Esiopetus ja alakoulut

Yläkoulujen päiväkirjat:
PDF Kulttuuriketju – Päiväkirja – Yläkoulut
Excel Kulttuuriketju – Päiväkirja – Yläkoulut