Kulttuuriketju-opas ja oheismateriaalit

Lataa ja tulosta tästä KULTTUURIKETJU-OPAS opettajille ja sisällöntuottajille.

Kulttuuriketju-päiväkirjat osallistujatietojen raportointiin

Päiväkirjoja voi täyttää sekä sähköisesti (Excel), että tulostettuna (PDF) käsin lukukausikohtaisesti. Päiväkirjat palautetaan Verson tuottajalle sähköpostin liitteenä (tulostetut skannattuna/kuvattuna) lukukauden päätteeksi (joulu- ja toukokuussa).

Ensisijainen tilastointivelvollisuus on aina ko. sisällön toteuttajalla. Koulujen ja varhaiskasvatuksen opettajien velvollisuus on tilastoida vain itse toteuttamansa sisällöt.Lisäksi sekä perustason, että syventävän tason päiväkirjataulukoihin opettajat voivat merkitä myös kaikki muut Kulttuuriketju-sisällöt (joissa ulkopuolinen toteuttaja) ja muun koulun/luokan kulttuuritoiminnan, jota ei ole Kulttuuriketjun sivuilla (esim. muut tilatut esitykset, taidenäyttelyvierailut tms.). Näin päiväkirjat toimivat myös koulun omana muistilistana toteutuneista/toteutumattomista sisällöistä.

Sisällöntuottajien päiväkirjat:

PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Kirjastot

PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Museot

PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Nuorisotoimet

PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Seutuopisto

PDF Kulttuuriketju – Perustason päiväkirja – Soisalo-opisto

PDF Kulttuuriketju – Syventävän tason päiväkirja – Sisällöntuottajat

Excel Kulttuuriketju – päiväkirja – Sisällöntuottajat (Sisältää kaikki edelliset päiväkirjat)

 

Esiopetuksen ja alakoulujen päiväkirjat:

PDF Kulttuuriketju – Päiväkirja – Esiopetus ja alakoulut

Excel Kulttuuriketju – Päiväkirja – Esiopetus ja alakoulut

 

Yläkoulujen päiväkirjat:

PDF Kulttuuriketju – Päiväkirja – Yläkoulut

Excel Kulttuuriketju – Päiväkirja – Yläkoulut