Toteuttajien yhteystiedot

Kulttuuriketjun perustason toteutuksessa ovat mukana Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Leppävirran, Joroisten ja Heinäveden kuntien esi- ja perusopetuksen lisäksi

  • kulttuuritoimet
  • kirjastot
  • nuorisotoimet
  • museot
  • Soisalo-opisto
  • Pieksämäen Seutuopisto
  • Lastenkulttuurikeskus Verso

Toteuttavien tahojen yhteystiedot ja yhteyshenkilöt kunnittain

Heinävesi
Kirjasto: Tiina Vauhkonen, p. 040 710 1940, tiina.vauhkonen@heinavesi.fi
Museovierailut: Leena Vlasoff, 040 550 4811, leena.vlasoff@heinavesi.fi
Nuorisopalvelut: Markus Lindroos, 0408367035, markus.lindroos@heinavesi.fi
Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 044 743 6410,  jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi, www.soisalo-opisto.fi

Joroinen
Kirjasto: Jaana Sopanen, 040 5554 210, jaana.sopanen@joroinen.fi
Museovierailut: Anitta Korhonen, 040 520 5102, anitta.korhonen@joroinen.fi
Nuorisopalvelut: Sari Paavonsalo, 040 159 3114, sari.paavonsalo@joroinen.fi
Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 044 743 6410,  jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi / www.soisalo-opisto.fi

Leppävirta
Kirjasto: Hanni-Mari Ojala, 044 797 5572, hanni-mari.ojala@leppavirta.fi
Museovierailut: Ann-Mari Karvinen, 044 797 56 76, ann-mari.karvinen@leppavirta.fi
Nuorisopalvelut: Kaisa Suhonen, 0400 575 196, kaisa.suhonen@leppavirta.fi
Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 044 743 6410, jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi / www.soisalo-opisto.fi

Pieksämäki
Kirjasto: Tarja Frilander, 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Museovierailut: Tiina Silvast-Törrönen, 044 388 3413, tiina.silvast-torronen@pieksamaki.fi
Nuorisopalvelut: Aino Laitinen, 044 799 5279, aino.laitinen@pieksamaki.fi
Pieksämäen Seutuopisto: Piia Säpyskä-Hietala, 044 788 4324, piia.sapyska-hietala@pieksamaki.fi

Varkaus
Kirjasto: Kati Leväinen, Leena Ruotsalainen, 044 743 6613, katriina.levainen@varkaus.fi, leena.ruotsalainen@varkaus.fi
Kangaslammin lähikirjasto: Matleena Lahti, 040 751 28 27, matleena.lahti@varkaus.fi
Varkauden museot: Anne Puurunen, 040 769 1010, museot@varkaus.fi
Nuorisopalvelut: Petteri Vaalimaa, 040 538 5220, petteri.vaalimaa@varkaus.fi
Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 044 743 6410,  jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi / www.soisalo-opisto.fi

Lastenkulttuurikeskus Verso
Kulttuurituottaja Julia Vatanen, 044 444 2457,  julia.vatanen@soisalo-opisto.fi
Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen, terhi.siippainen@soisalo-opisto.fi
www.versoverkko.fi