OIVALLA – maksuton verkkokoulutus alakoulujen henkilöstölle

Osallistuva ja ilmaisuvoimainen lapsi perusopetuksessa

Maksuton koulutus on suunnattu perusopetuksen alakoulujen koko henkilöstölle.

Koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen arjen yhteisöllisyyden, myönteisen tunnistamisen ja lasten osallisuuden vahvistamisessa luovien menetelmien avulla.

24.10.2022 klo 9.00-15.00

14.11.2022 klo 9.00-15.00

28.11.2022 klo 9.00-15.00

12.12.2022 klo 9.00-15.00

Suoritustapa
Neljän verkkokoulutuspäivän (6h) lisäksi koulutuskokonaisuus sisältää sekä itsenäistä työskentelyä oman luokan/ ryhmän kanssa sekä materiaaliin perehtymistä. Yhteensä koulutuksen kesto on noin 48 tuntia (sisältäen koulutuspäivät, materiaaliin perehtyminen sekä itsenäinen työskentely luokan kanssa).

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä. 

Koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen arjen yhteisöllisyyden, myönteisen tunnistamisen ja lasten osallisuuden vahvistamisessa luovien menetelmien avulla.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lasten aidon osallisuuden ja toimijuuden tukeminen, luovien menetelmien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä niiden käytön vahvistaminen lasten hyvinvoinnin tukena. Koulutuspäivät rakentuvat lasten osallisuuden, luovuuden, monilukutaidon, myönteisen tunnistamisen, arvostuksen ja toimijuuden teorioiden, työkalujen ja taidelähtöisten menetelmien (draama, musiikki, sanataide, media) ympärille. Koulutuksessa kiinnitetään Ukrainan tilanteen herättelemänä huomiota myös lasten turvallisuuden tunteen vahvistamiseen.

Kouluttajina toimivat toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, vastaava taidekasvattaja Katriina Nylund ja taidekasvattaja Katja Kähkönen Kulttuurikeskus PiiPoosta, mediakasvattaja Mervi Maatela Mediakasvatuskeskus Metkasta, sosiaalityöntekijä Janica Laimio Pelastakaa lapset ry:sta sekä professori Katja Joronen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta.

Koulutuksesta kootaan työkalu- ja materiaalipaketti, joka jaetaan osallistujille sähköisellä oppimisalustalla.

Ilmoittaudu viimeistään 23.10.
Koulutus on OPH.n rahoittamaa kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta, ja osallistuville organisaatioille ja osallistujille maksuton.