Varhaiskasvatuksen Kulttuuriketju

Varhaiskasvatuksen Kulttuuriketju on varhaiskasvatussuunnitelmaa tukeva kulttuurikasvatussuunnitelma. Keski-Savon viidessä kunnassa (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) on esi- ja perusopetuksessa käytössä seudulliseen opetussuunnitelmaan linkittyvä Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelma, johon pyritään luomaan ehjä jatkumo varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta.

Kulttuuriketju.fi-verkkosivusto toimii kulttuurikasvatuksen toteuttamisen apuvälineenä. Sivustolta löytyy ajantasaiset tiedot kulttuurikasvatuksen paikallisten toteutustapojen käytännön asioista, kuten kulttuurikohteista, vierailujen kestosta, ajankohdasta tai ryhmävarauksista.

Kulttuuriketju tarjoaa varhaiskasvattajille työkaluja ja toimintatapoja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseksi osana varhaiskasvatuksen arkea.

 

Taide- ja kulttuurikasvatus edistää varhaiskasvatuksessa erilaisten laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden toteutumista.Laaja-alainen osaaminen on muun muassa monilukutaitoa, itsestä huolehtimista ja arjen muita taitoja. Se on myös kulttuurista osaamista ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Hyvä varhaiskasvatus antaa vankan pohjan näiden tietojen ja taitojen kehittymiselle.