5. luokka

Kulttuuriketjussa 3. – 6.-luokkien painopistealueena on kulttuuriperintö.

5-luokkalaiset tutustuvat paikallishistoriaan museovierailulla ja saranat.fi-verkkoympäristössä.

Paikallishistoria

Sisällön kuvaus: Museovierailu paikallisessa museossa, fokuksena oman kunnan historia. 5. luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla paikalliseen museoon. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta löytyy mm. verkkonäyttelyt jokaisesta Keski-Savon kunnasta ja alakoulujen tehtäväosio.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), museot/ kuntien kulttuuritoimet
Tila: museo, lähiympäristö ja oma luokkatila
Ajankohta: ks. kuntakohtaiset toteuttamistavat alla.

Palautetta sisällöstä voi antaa Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, museo, paikallishistoria, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 5-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Museovierailun osallistumiskäytännöt

Heinäveden kotiseutumuseoon voi tutustua omatoimisesti opettajan johdolla luokittain tai 2-3 luokkaa kerrallaan. Opastusta voi myös tiedustella kulttuuritoimesta. Museo on avoinna oppaan johdolla vain kesällä kuukauden ajan, talvella tilauksesta. Tutustuminen on paras ajoittaa ennen lumikautta, sillä museolla ei ole talvikunnossapitoa. Kotiseutumuseon avain ja museon ”käyttöohjeet” on noudettavissa kunnanvirastolta. Ilmoittautuminen 1-2 päivää ennen toimintaa. Museolla on esineluettelot ja yleisesitteet museosta.
Yhteyshenkilö: Leena Vlasoff, 040 550 4811, leena.vlasoff@heinavesi.fi

Joroisissa Karhulahden kotiseutumuseossa järjestetään joka toinen vuosi keväällä (parittomat vuodet) 5 – 6-luokille suunnatut teemapäivät ”Näin elettiin ennen”. Teemapäivän aikana oppilaat tutustuvat paikallishistoriaan neljän toimintapisteen kautta:
1)Museon historia 2)Vanhan kansan arvoitukset 3)Pihapelit 4)Kädentaidot
Anitta Korhonen (vapaa-aikatoimi) ottaa yhteyttä kouluihin tarkemman aikataulun sopimiseksi.
Yhteyshenkilö: Anitta Korhonen, 040 520 5102, anitta.korhonen@joroinen.fi

Leppävirran kotiseutumuseossa ryhmillä on mahdollisuus tutustua näyttelyyn omatoimisesti sekä aukioloaikana että niiden ulkopuolella, läpi koko lukuvuoden. Tilaukset sähköpostitse ann-mari.karvinen@leppavirta.fi, mielellään noin viikkoa etukäteen. Museovierailun maksimi 45 henkilöä kerrallaan. Opettajille on materiaalia vierailun tueksi museon verkkosivulla.
Yhteyshenkilö: Ann-Mari Karvinen, 044 797 56 76, ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

Varkauden museokeskus Konstissa suositeltu vierailuajankohta on vuosittain Opi museossa-viikko, vk 40 lokakuussa, jolloin 5-luokille on järjestetty ohjattu, toiminnallinen tapa tutustua museon näyttelyyn. Museo lähettää opettajille ja rehtoreille tiedot teemaviikon sisällöstä ja aikataulusta syyskuun alussa. Museossa voi vierailla myös muina ajankohtina. Ota yhteyttä vähintään 1 viikko ennen vierailua.
Yhteyshenkilö: Anne Puurunen, 040 769 1010, konsti@varkaus.fi

Aiheeseen sopivia syventävän tason sisältöjä:

Vierailu Lintulan luostarissa (Heinävesi)

Vierailu muissa museoissa tai paikallishistoriallisesti merkkittävissä kohteissa, ks. Käy kulttuurikohteessa

Pieksämäki-Seuran palvelut

Kultuuriperintö, ympäristö ja arkkitehtuuri -verkkomateriaalit