7-luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

7-luokkien osiona perustasossa ovat mediakasvatus ja tutustuminen vapaaseen sivistystyöhön.

Mediakasvatus

Sisällön kuvaus: Kansallinen mediakasvatuksen teemaviikko vuosittain helmikuussa. Nuorisopalvelut toteuttavat erityisesti 7-luokille kohdennettua toimintaa, kuntakohtaiset toteuttamistavat alla. Lisätietoja ja materiaaleja mediataitokasvatuksen toteutukseen www.mediataitokoulu.fi ja Elokuva, animaatio, media ja valokuva -verkkomateriaaleja.

Toteuttaja: Kuntien nuorisotoimet/-palvelut
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Helmikuun 2. viikko (vko 6/7) tai erikseen sovittava ajankohta (Opettaja varaa luokalle ajan, ks. kuntakohtaiset toteuttamistavat alla)

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Toteuttajat (nuorisotoimet/-palvelut) vastaavat tämän sisällön raportoinnista Sisällöntuottajien Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Toiminnan kehittämiseksi voit antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Asiasanat: media, mediataito, mediataitoviikko, mediakasvatus, nuorisopalvelut, 7-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,  L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Mediataitoviikkoa vietetään ympäri maata aina helmikuun toisella viikolla erilaisten kampanjoiden, tempausten ja toimintojen merkeissä. Viikon aikana kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa ja harrasteryhmissä käsitellään erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Mediataitoviikon osallistumiskäytännöt

Heinäveden nuorisotoimi
Ota yhteyttä nuorisotoimeen tarkemman toiminta-ajankohdan sopimiseksi vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaviikkoa 5.–11.2.2018.
Yhteyshenkilö: Markus Lindroos, 0408367035, markus.lindroos@heinavesi.fi

Joroisten nuorisotoimi
Mediataitoviikolla yksi oppitunti jokaiselle 7-luokalle koulun tiloissa. Ota yhteyttä nuorisotoimeen vierailuajan sopimiseksi viikolle 6 vähintään kuukautta ennen toivottua ajankohtaa.
Yhteyshenkilöt: Sari Paavonsalo, 040 159 3114, sari.paavonsalo@joroinen.fi

Leppävirran nuorisopalvelut
Mediataitoviikolla yksi oppitunti jokaiselle 7. luokalle. Oppitunnin sisältö suunnitellaan yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa peilaten sen hetken tarpeita.
Yhteyshenkilö: Kaisa Suhonen, 0400 575 196, kaisa.suhonen@leppavirta.fi  

Pieksämäen nuorisotoimi
Mediataitoviikolla yksi oppitunti sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä nuorisotyön eri menetelmin jokaiselle 7-luokalle koulun tiloissa. Osallistujamäärä tunnille max 30 oppilasta. Ilmoittautuminen kellonaikoineen sähköpostitse yhteyshenkilölle n. 1kk ennen teemaviikkoa.
Yhteyshenkilö:
Aino Laitinen, 044 799 5279, aino.laitinen@pieksamaki.fi

Varkauden nuorisopalvelut
Lisätietoja tulossa. Ota yhteyttä!
Yhteyshenkilö: 
Petteri Vaalimaa, 040 538 5220, petteri.vaalimaa@varkaus.fi

Omaehtoinen kulttuurin harrastaminen

Sisällön kuvaus: Vapaan sivistystyön opettajan/opettajien vierailu luokassa, näytetunnit tai muu osallistava tapa.

Toteuttaja: Soisalo-opisto (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus), Pieksämäen Seutuopisto (Pieksämäki)
Tila: oma luokkatila / koulun sali / muu kunnan tila
Osallistujamäärä:
riippuu toteutustavasta, sovitaan aikataulutuksen yhtedessä
Kesto:
1-2 oppituntia
Ajankohta:
Soisalo-opisto ja Seutuopisto sopivat ajankohdat vuosittain yläkoulujen kanssa

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Toteuttajat (opistot) vastaavat tämän sisällön raportoinnista Sisällöntuottajien Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Toiminnan kehittämiseksi voit antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot:
Soisalo-opisto: Jukka Tuohino, 040 7138 650,  jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi
Pieksämäen Seituopisto: Piia Säpyskä-Hietala, p. 044 788 4324, piia@poleeni.fi

Asiasanat: vapaa sivistystyö, kansalaisopisto, harrastus, harrastaminen, musiikki, kuvataide, kädentaidot, tanssi, teatteri, 7-luokka, heinävesi, joroinen, leppävirta, pieksämäki, varkaus

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Aiheeseen sopivia syventävän tason sisältöjä:

Kutsu kulttuuri kouluusi
Käy kulttuurikohteessa
Verkkomateriaalia kulttuurikasvatukseen
Kilpailut