Esiopetus

Esiopetuksen, 1- ja 2-luokkien painopistealueena Kulttuuriketjussa ovat tunnetaidot. Esiopetusryhmille Kulttuuriketjun perustasossa kuuluu monitaidekasvatus (taidekasvattajan vierailu ja lisämateriaalit ryhmän omalle opettajalle) sekä nukketeatterimatkalaukut.

Katso myös esiopetukseen sopivia syventävän tason sisältöjä.

Monitaidekasvatus

Sisällön kuvaus: Menetelmänä Tartu Taiteeseen – toiminta. Tartu taiteeseen -tuokiolla lapset tutustuvat eri taiteen aloihin. Esioppilaat pääsevät suunnitelmallisesti kokeilemaan, tekemään ja kokemaan eri taiteen aloja ammattilaisten ohjauksessa, leikin keinoin tutussa ympäristössä.

Jokaisessa esiopetusryhmässä vierailee Verson taidekasvattaja  kerran lukuvuoden aikana, pääsääntöisesti syyslukukaudella.  POIKKEUKSET: Esi- ja alkuopetuksen yhdysluokissa Satusalkkuseikkailu ja Tunteiden Tuuli – tuokio toteutetaan vuorovuosittain. Erityisopetuksen luokille Kulttuuriketju voidaan räätälöidä koulukohtaisesti, jolloin esi- ja alkuopetuksen sisältöjä voidaan toteuttaa myös isompien oppilaiden kanssa. Tunteiden Tuuli ja Tartu taiteeseen yhdys- ja erityisluokissa lukuvuosittain

Tartu taiteeseen-tuokiot sisältävät pääsääntöisesti useita eri taiteenlajeja. Yksittäisen tuokion taiteenlajipainotukset riippuvat ohjaavan taidekasvattajan omista osaamisalueista. Ryhmiä kiertää useampi taidekasvattaja, joten toiminta eri ryhmissä voi hieman poiketa toisistaan.

Satusalkkuseikkailut  pohjautuvat vuosittain kiertäen vaihtuvaan teemaan. Teemat ovat:
Vedenneito ja kala (luonnonsuojelu ja vesi)
Luurileikki (mediataidot)
Roskajuttu (kierrätys)
Unohtuneet eväät (kulttuuriperintö)
Monimuotoinen (erilaisuus, tunne- ja kaveritaidot)

Taidekasvattajan vierailun lisäksi ryhmät saavat Versolta lisämateriaalia aiheiden jatkokäsittelyyn. Lisäksi henkilöstölle voidaan tarjota monitaidekoulutusta tarpeen ja resurssien mukaan vuorovuosin eri kunnissa. Koulutukset tapahtuvat yhtenä iltapäivänä/iltana kunnan omissa tiloissa.

Toteuttaja: Lastenkulttuurikeskus Verso
Tila: Esiopetusryhmän omat tilat. Sovitaan tarkemmin aikataulutuksen yhteydessä.
Osallistujamäärä: 1 ryhmä kerrallaan, enintään 25 lasta. Jos esiopetusryhmä on pieni ja toimii luontaisesti esim. ”viskareiden” kanssa, voivat myös nämä osallistua tuokioon esiopetusryhmän kanssa.
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Koulutukset ja Verson vierailut syys-marraskuussa / tammi-huhtikuussa
Ilmoittautuminen/varaaminen: Verson tuottaja tai taidekasvattaja ottaa yhteyttä esiopetusryhmiin yhteyttä ja sopii aikataulun.

Toiminnan kehittämiseksi voit antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot:
Lastenkulttuurikeskus Verso kulttuurituottaja Julia Vatanen, 044 444 24 57, julia.vatanen@varkaus.fi

Kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan  Versolta on mahdollista ostaa lisää työpajoja ja koulutuksia.

Asiasanat: tanssi, draama, visuaalinen taide, kuvataide, monitaide, esiopetus, eskari, eskarit

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito

Nukketeatterimatkalaukut

Sisällön kuvaus: Esiopetusryhmässä käytetään Nukketeatterimatkalaukkua ainakin kerran lukuvuoden aikana. Laukun nukkeja ja muuta sisältöä voi käyttää mm. tarinankerronnan ja ilmaisun apuvälineinä, tunteiden välittäjinä ja teatterileikkeihin. Osassa laukuista on sisältökohtaisia ohjeistuksia käyttömahdollisuuksiin. Nukketeatterimatkalaukkuja on kirjastoissa lapsiryhmien lainattavissa, kysy laukkua lähikirjastostasi! Joillakin päiväkodeilla on myös omia nukketeatterimatkalaukkuja ja niitä on mahdollisuus hankkia Verson kautta.

Saatavilla lainaustilanteen mukaan koko lukuvuoden ajan. Laina aika vaihtelee kirjastoittain, 1-2kk.

Tuotanto: Lastenkulttuurikeskus Verso
Lainaus: kirjastot
Käyttö: opettajat yhdessä lasten kanssa

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Sisällön toteuttanut opettaja(t) ilmoittaa toteutuksesta Varhaiskasvatuksen Kulttuuriketju-päiväkirjalla tai Koulujen Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Lomakkeen voi täyttää jo silloin kun toteutukseen käytettävät tunnit on suunniteltu tai toteutuksen jälkeen. Samalla lomakkeella voi antaa myös palautetta ja kehittämisideoita. Mikäli haluat antaa palautetta nimettömänä, voi tehdä sen erikseen Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Nukketeatterimatkalaukkujen käyttö- ja lainausohjeet:

  • Nukketeatterilaukun käytössä aikuisen läsnäolo tarpeellinen
  • Nuket eivät ole leluja, vaan apuvälineitä kerrontaan (mm. sadut, tarinat, runot, laulut jne.) Lapset voivat keksiä omia tarinoita hahmojen kanssa.
  • Satu- ym. tuokioihin otetaan laukku esille, toimitaan yhdessä aikuisen opastuksella ja tuokion jälkeen laukku jälleen suljetaan. Näin säilyy sadun ja mielikuvituksen voima seuraavaankin kertaan. Myös laukun sisältö pysyy paremmin kunnossa.
  • Teatterilaukku on lainattavissa kirjaston tiskiltä lapsiryhmille (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, seurakunta, yhdistykset…)
  • Laina-aika kirjaston ohjeistuksen mukaisesti
  • Teatterilaukun käsittelyohjeet samat kuin muulla lainattavalla aineistolla
  • Mahdollisista rikkoutumisista ilmoitetaan kirjastoon korjaamisen mahdollistamiseksi
  • Pidä hyvää huolta teatterilaukusta ja sen asukeista

Antoisia mielikuvituksellisia hetkiä!

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Monilukutaito, Osallistuminen ja vaikuttaminen

Syventävän tason sisältöjä:
Satutuokio lähikirjastolla
Kutsu kulttuuri kouluusi
Käy kulttuurikohteessa
Verkkomateriaalia kulttuurikasvatukseen
Kirjasto tutuksi eskareille (Leppävirta)
Jää-/lumilinnan rakennus (Pieksämäki)
Lasten yhteislaulut (Pieksämäki)
Esikoululaisten itsenäisyysjuhla (Varkaus)
Kirjaston näytelmä esikoululaisille (Varkaus)