Toenperän kirjaston palvelut kouluille

Luokan kirjastokortti

Jokaiselle opettajalle tehdään oma kirjastokortti, jolla voidaan lainata kirjastoaineistoa luokassa käytettäväksi. Kortille tallennetaan salanumero, jolla kukin opettaja huolehtii itse tarvittaessa lainojen uusimisesta. Sama tunnus toimii myös aineistoa varattaessa.

Kun luokka tulee lainaamaan kirjastosta aineistoa pulpettiin tai tiedonhakua varten, on hyvä opastaa koko luokka käyttämään lainaus- ja palautusautomaatteja. Toivomme myös opettajien ja kouluavustajien lainaavan ja palauttavan lainausautomaatilla.

Luokkakortin tietoihin on hyvä merkitä kouluavustajien nimet jos heillä on oikeus käyttää kyseistä korttia. Luokkakortilla lainatuista kirjoista ei peritä myöhästymiskorvauksia.

Luokkakortilla ei saa lainata kirjastoaineistoa yksityiskäyttöön.

Lukukettu-diplomi

Alakoulun 1-6 –luokilla on mahdollisuus suorittaa Lukukettu -lukudiplomi. Lukudiplomin tavoitteena on innostaa oppilaita lukemaan ja tutustuttaa heidät kirjallisuuden eri muotoihin. Lukudiplomia varten luetaan kirjoja jotka valitaan lukudiplomilistoilta.  Kirjoja saa lainaksi kirjastosta tai koululta. Mikäli haluttu kirja on lainassa, sen voi varata ilman varausmaksua.

Erityisoppijat

Oppimisvaikeuksia on 20-25%:lla väestöstä eli miljoonalla suomalaisella. Tähän lukuun lasketaan mukaan kaikenlaiset oppimisvaikeudet, lievemmät ja vaikeammat.

Toenperän kirjasto on erityisoppijoiden kirjasto. Kerro kirjastossa oppimisvaikeudestasi, niin opastamme sinua oikeanlaisen aineiston löytymisessä. Voit esim. suorittaa lukudiplomin kuuntelemalla äänikirjoja tai lukemalla selkokirjoja. Ne sopivat hyvin myös maahanmuuttajille.

Celia-kirjasto on valtakunnallinen kirjasto lukemisesteisille. Celia tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Olipa lukemisen vaikeuden aiheuttajana sitten lukihäiriö, näkövamma, vanhuuden heikentynyt näkö tai lihaskunto tai muu vastaava syy, Celian kirjat tarjoavat mahdollisuuden kirjallisuudesta nauttimiseen ja tiedonhankintaan. Celia-asiakkaaksi voit rekisteröityä Toenperän kirjastoissa.

Celian kauno- ja tietokirjojen lainaaminen on maksutonta. Monipuolisesta kokoelmasta löytyy luettavaa jokaiseen makuun. Oppikirjat ovat maksullisia. Myös yhteisöt, kuten koulut, päiväkodit ja palvelutalot, voivat olla Celian asiakkaina.

Päiväkodit ja koulut voivat ilmoittautua Celian yhteisöasiakkaiksi ja välittää Celian kirjoja omille lukemisesteisille asiakkailleen. Päiväkodit ja koulut voivat vaihtoehtoisesti esitellä Celian palveluja lasten vanhemmille ja ohjata lukemisesteiset lapset Celian henkilöasiakkaiksi.

Kaksikieliset

Kaksikielisten lasten oppimisessa on tärkeää, että he saavat lukea erilaisia kirjoja molemmilla kielillä. Toenperän kirjastossa on kauno- ja tietokirjallisuutta yleisimmillä kielillä: englanti, ruotsi, venäjä, ranska, saksa, viro, saame.

Harvinaisemmilla kielillä julkaistua kirjallisuutta voimme tilata maksutta siirtokokoelmina Helsingin kaupunginkirjaston monikielisestä kirjastosta. Monikielinen kirjasto tarjoaa mahdollisuuden lukea kirjallisuutta omalla äidinkielellä. Monikielisen kirjaston valikoimiin kuuluu aineistoa niin aikuisille, nuorille kuin lapsillekin noin 80 kielellä.

Lukukettukäynnit

Kirjastonhoitajat tekevät lukukettuvierailun jokaiselle alakoululle syyslukukauden aikana. Kirjasto ottaa yhteyttä kouluun ja sopii aikataulusta tarkemmin.

Koulujen kirjastovierailut

Kaikki koululuokat ovat tervetulleita ohjatulle vierailulle kirjastoon. Vierailu voi sisältää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta tai kirjavinkkausta eli mukavien ja mielenkiintoisten kirjojen esittelyä.

Ota yhteyttä kirjastoon käymällä, soittamalla tai sähköpostitse mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vierailua. Mieti valmiiksi seuraavat asiat:

  • Toivottu vierailupäivä ja -aika (on hyvä ehdottaa useampia sopivia ajankohtia)
  • Luokka-aste ja oppilasmäärä
  • Millaisia lukijoita luokalla on ja millaisista kirjoista oppilaat ovat kiinnostuneet
  • Vierailun toivottu teema (esim. tiedonhaun opetus, kirjavinkkaus, kirjaston käytön opetus)
  • Mahdolliset erityistoiveet (esim. lukudiplomikirjojen vinkkaus, historian esitelmään liittyvän aineiston hakeminen)
  • Muut vierailuun vaikuttavat asiat (erityisluokka, erilainen oppija luokassa tms)
Koulujen teemaviikot ja tapahtumat

Kun koulut organisoivat erilaisia tempauksia tai järjestävät teemaviikkoja, kirjasto auttaa opettajia sopivan kauno- ja tietokirjallisuuden valinnassa. Kannattaa siis ottaa rohkeasti yhteyttä.

Yhteystiedot: Joroisten kirjasto, Mutalantie 3 A, Joroinen
p. 0400 176 166, kirjasto@joroinen.fi

Asiasanat: kirjasto, kirjallisuus, joroinen, esiopetus, 1-luokka, 2-luokka, 3-luokka, 4-luokka, 5-luokka, 6-luokka, 7-luokka, 8-luokka, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen