Monitaide

Taidetta pitkin ja poikin – monitaiteista taidekasvatusta alakouluihin (Kulttuuriaitta, Jyväskylä)

Talot tarinoi – savupiiput soi – menetelmä kultturiperintökasvatuksen ja taideopetuksen yhdistämiseksi (Varkauden museot & Soisalo-opisto)

Värin äänin – sanataidetta ja musiikkia yhdistävä taidekasvatusmenetelmä (Kulttuuriaitta, Jyväskylä)

Ympäristö haltuun – opas luovaan ympäristön tutkimiseen (Kulttuuriaitta, Jyväskylä)