Mikä Kulttuuriketju?

Kulttuuriketju – kulttuurikasvatussuunnitelma

  • Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma
  • takaa kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin varmistamalla säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista
  • laajeni lv. 2018-2019 myös varhaiskasvatukseen
  • tukee koulujen, päiväkotien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista ja suunnitelmallista
  • saavuttaa n. 5000 lasta varhaiskasvatusikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin lukuvuosittain
  • tarjoaa opettajille työkaluja uuden OPS:n mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseen, sekä tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti kunnan kaikki lapset ja nuoret.

Keski-Savossa kulttuurikasvatuksen kokonaisuutta koordinoi Lastenkulttuurikeskus Verso, mutta koulut ja kulttuuritoimijat ovat yhteydessä keskenään, suoraan ilman välikäsiä. Kulttuuriketju.fi-sivusto tukee yhteistyökumppanien löytämisessä ja koulukohtaisten suunnitelmien tekemisessä.

Kaksiportainen suunnitelma esi- ja perusopetukselle
Esi- ja perusopetuksen Kulttuuriketju-suunnitelma on kaksiportainen sisältäen perustason ja syventävän tason.

Perustaso on velvoittava, maksuton ja jokaisessa Keski-Savon kunnassa vuosittain samansisältöisenä toistuva minimitaso, jonka tavoitteena on tukea opetusta laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta. Suunnitelman toteuttajina ovat kuntien kirjasto-, museo-, nuoriso- ja kulttuuritoimet, Soisalo-opisto, sekä Lastenkulttuurikeskus Verso.

Perustason Kulttuuriketju-suunnitelman tulostusversion (pdf) tässä: Kulttuuriketjun perustaso

Kaaviokuva Kulttuuriketjun perustason sisällöistä.

Perustason Kulttuuriketjua tukee toinen porras, syventävä taso jossa on kunta- ja vuosikohtaisia vaihteluita, rajatulle osallistujamäärälle suunnattuja sisältöjä, ideoita opettajan itse vetämiksi kulttuurisisällöiksi ja/tai maksullisia osioita. Perustason lisäksi koulut ja luokat voivat käyttää kulttuuripalveluja opetuksen tukena kukin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lähtökohtana laaja-alaisen osaamisen tuki

OPS2016:n laaja-alainen osaaminen on Kulttuuriketjun lähtökohta. Kulttuurikasvatussuunnitelma auttaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa.

laaja-alainen-osaaminen