Taide varhaiskasvatuksen arjessa

KultaVasu – Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen kulttuurin ja taiteen keinoin

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen ja Lastenkulttuurikeskus Verson vuosina 2016 – 2017 toteuttama KultaVasu – hanke on osaltaan jalkauttanut paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käytännön tasolle. Hanke on mahdollistanut Varkauden kaupungin varhaiskasvatushenkilöstön ammatillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämisen, antanut uusia ajatuksia ja ideoita muokata varhaiskasvatushenkilöstön työtapoja ja toimintakulttuuria yhteistyössä taidekasvattajien kanssa. Hanke on myös tukenut Varkauden kaupungin paikallista varhaiskasvatussuunnitelmatyötä moniammatillisen yhteistyön ja taidepedagogiikan keinoin. Yhteistyö kulttuuritoimijoiden ja varhaiskasvatuksen kesken on lisääntynyt ja muuttunut suunnitelmalliseksi.

KULTAVASU-hankkeen TAVOITTEET ja niiden toteutuminen

1 TAVOITE ja sen toteutuminen

Lapsen vuorovaikutustaidot ja kulttuurikompetenssi

 • jatkuva prosessi
 • tämän tavoitteen toteuttamista tuettu henkilöstön työtapoja ja toimintakulttuuria muokkaamalla ja dokumentoimalla ks. 2 tavoite
 • taidekasvattajien vierailut päiväkodeissa syksyllä 2016 ja 2017
 • tavoitetta tukevat materiaalihankinnat, liikuntavälineitä, nukketeatterilaukut, kirjat LAPSEN MIELI (Suomen mielenterveysseura) ja LAPSI, SINÄ OLET TÄHTI (Piia Roos ja Eira Viitanen )
 • lasten osallisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa àhavainnointia, dokumentointia
 • lapset mukaan suunnittelemaan toimintaympäristöä ja toimintaa
 • toiminnan suunnittelussa huomioitu YMPÄRISTÖKÄVELYISTÄ tulleet palautteet lapsilta ja huoltajilta
 • Syyskuussa jokainen yksikkö laati VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN, johon on kirjattuna kuinka tuetaan ja vahvistetaan lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, omatoimisuutta ja osallisuutta, samoin suunnitelmaan on kirjattu lapsen mahdollisuudet kulttuurin tuottajana ja kuluttajana

2 TAVOITE ja sen toteutuminen

Varhaiskasvatushenkiöstön pedagoginen osaaminen ja toimintakulttuuri

Varhaiskasvatushenkilöstön pedagoginen osaaminen ja toimintakulttuuri ovat lisääntyneet. Yhteistyö taidekasvattajien kanssa on ollut avartavaa ja idearikasta. Uskallus tehdä asioita toisin lasten kanssa on lisännyt kokeilunhalua taidekasvatuksessa.

Oman pedagogisen osaamisen kehittämistä ovat tukeneet ja innostaneet seuraavat asiat:

 • keskustelut jokaisessa yksikössä, avattiin käsitteet TOIMINTAKULTTUURI JA PEDAGOGIIKKA, mitä ne tarkoittavat varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 mukaisesti
 • YMPÄRISTÖKÄVELY PÄIVÄKODISSA LAPSEN SILMIN, lapset oppaina vanhemmille marraskuussa 2016
 • taidekasvattajan vierailut ryhmässä ja mukana arkipäivässä kevät 2017 – muistio
 • päiväkotien omat toimintatapojen ja – ympäristöjen kehittämisillat – mukana koko henkilöstö
 • Koulutukset:

* 11.1.2017 Lapsen taiteellinen toimijuus – Tarja Pääjoki

* 21.1.2017 Uusi VASU toiminnassa ja ympäristössä – Päivi Lindberg

* Helmikuussa 2017 yksikkökohtaiset toiminnalliset koulutustilaisuudet – Lasten ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija Laura Arala (Taike) ja Verson taidekasvattajat – IDEA-muistio toimintaan ja toimintaympäristöön

* 10.2.2017 VASU-perusteet ja pedagogiikka varhaiskasvatuksessa – koulutus Kuopiossa (OPH)

* 30.3.2017 Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus – koulutus  – Päivi Lindberg

* 5.9.2017 Liikkulaukkujen luovutus perhepäivähoitajille ja vinkkejä niiden käyttöön – taidekasvattaja Minnamaria Koistinen

* 13.9.2017 Nukketeatterilaukkujen luovutus ja opastus niiden käytöstä – Nukketeatteritaiteilija Helena Kaipio – mukana olleet henkilöt opastivat oman pk:n henkilökuntaa syksyn aikana laukkujen käyttöön, minkä lisäksi taidekasvattaja Minnamaria Koistinen kävi päiväkodeissa esittelemässä laukkujen käyttömahdollisuuksia.

* Marraskuu 2017 taidekasvattajien vierailut päiväkodeissa 9h/päiväkoti, taide-ja kulttuurimenetelmien keinoja mukaan arjen pedagogiikkaan yhteistyössä henkilöstön kanssa (mm. dokumentointia, kuvataidetta, sanataidetta, musiikkia ja nukketeatteria)

 • Hankinnat:
  • Nukketeatterilaukut päiväkoteihin Helena Kaipiolta ja perhepäivähoitajien käyttöön kirjastolta lainattavia nukketeatterilaukkuja hankittiin 1 kpl artenomi Mari Kerviseltä ja 1 kpl nukketeatteritaiteilija Katja Kähköseltä
  • perhepäivähoitajille LIIKKULAUKKU-paketit
  • kirjat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ja Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus – Sanna Parrila ja Elina Fonsen

3 TAVOITE ja sen toteutuminen

Kirjataan suunnitelmallinen taide- ja kulttuurikasvatus osaksi paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa

Suunnitelmallinen taide- ja kulttuurikasvatus on kirjattu osaksi paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. On luotu yhtenäinen polku varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta esi- ja perusopetuksen Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelmaan. Vuosittain laaditaan väljästi teemoitettu varhaiskasvatuksessa toteutuva kulttuurikasvatussuunnitelma, jossa lapsi sekä tekijänä että kokijana.