3-luokka

Kulttuuriketjussa 3. – 6.-luokkien painopistealueena on kulttuuriperintö.

Kulttuuriperintökasvatus taiteen keinoin –  Heinävesi, Joroinen ja Varkaus

Sisällön kuvaus: Taiteen perusopetuksen opettajan vierailu luokassa. Eri taiteenlajien edustajat pitävät oppilaille 45 minuutin mittaisen tuokion kouluilla yhden kerran lukuvuoden aikana.

Toteuttaja: Soisalo-opisto

Tila: oma luokkatila / sali

Osallistujamäärä: 1 opetusryhmä kerrallaan

Kesto: 1 oppitunti (45min)

Ajankohta: Vierailut ajoittuvat joko syys- tai kevätlukukaudelle koulukohtaisesti sopien. Soisalo-opisto ottaa yhteyttä kouluihin aikataulun sopimiseksi.

Yhteystiedot: Jukka Tuohino, p. 044 743 6410, jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, taidekasvatus, taiteen perusopetus, taideopetus, tanssi, kuvataide, visuaalinen taide, musiikki, 3-luokka, heinävesi, joroinen, varkaus

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kulttuuriperintökasvatus taiteen keinoin –  Pieksämäki

Sisällön kuvaus: Taiteen perusopetuksen opettajan vierailu luokassa. Eri taiteenlajien edustajat pitävät oppilaille 45 minuutin mittaisen tuokion kouluilla yhden kerran lukuvuoden aikana.

Toteuttaja: Pieksämäen Seutuopisto

Tila: oma luokkatila / sali

Osallistujamäärä: 1 opetusryhmä kerrallaan

Kesto: 1 oppitunti (45min)

Ajankohta: Ajankohta tarkentuu myöhemmin, Piia Säpyskä-Hietala ottaa yhteyttä kouluun.

Yhteystiedot: Piia Säpyskä-Hietala, p. 044 788 4324, piia@poleeni.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, taidekasvatus, taiteen perusopetus, taideopetus, tanssi, kuvataide, visuaalinen taide, musiikki, 3-luokka, pieksämäki

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kulttuurikasvatus taiteen keinoin –  Leppävirta 2018

Sisällön kuvaus: Taidekasvattaja Minnamaria Koistisen vierailu luokassa: klovneria-työpaja.

Klovneria on klassinen sirkuslaji, jolla on pitkä historia. Klovni on hassu ja usein epäonninen koheltaja, joka sekä koskettaa että naurattaa.  Työpajoissa pyritään luomaan rento ilmapiiri, ettei liika itsekritiikki rajoita omaa tekemistä. Mokaileminen ei ole vaarallista, moka on lahja! Punainen nenä auttaa tunteiden tunnistamisessa!

Toteuttaja: Lastenkulttuurikeskus Verso (3.-luokkalaisten kulttuuriperintökasvatuksesta vastaa tavallisesti TPO-oppilaitokset. Tämä toiminta on toistaiseksi Verson tuottamaa Leppävirralla tapahtuneen opistovaihdoksen vuoksi.)

Tila: oma luokkatila / sali

Osallistujamäärä: 1 opetusryhmä kerrallaan

Kesto: 2 oppituntia (2x45min)

Ajankohta: Vierailut ajoittuvat syyslukukaudelle 2018. Minnamaria Koistinen ottaa yhteyttä kouluihin aikataulun sopimiseksi.

Yhteystiedot: Minnamaria Koistinen / Lastenkulttuurikeskus Verso p. 044 444 2386, minnamaria.koistinen@soisalo-opisto.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, taidekasvatus, taiteen perusopetus, taideopetus, tanssi, kuvataide, visuaalinen taide, musiikki, 3-luokka, leppävirta

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen