9. luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

9-luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen tapahtumatuotantoon sekä kaunokirjallisuuteen.

Tapahtuman järjestäminen

Sisällön kuvaus: Kaikki 9.-luokkalaiset osallistuvat jonkin tapahtuman järjestämiseen. Tapahtumat voivat olla koulun perinteisiä juhlia tai oppilaiden itse ideoimia uusia tapahtumia. Koulun päätöksestä riippuen kaikki 9.-luokkalaiset osallistuvat yhden suuremman tapahtuman järjestämiseen tai useamman pienemmän tapahtuman järjestämisvastuut jaetaan eri ryhmille.

Koulu voi kutsua paikallisen nuorisopalvelujen edustajan vierailemaan koululla sparraamassa oppilaita oman tapahtuman järjestämisessä. Tukena Koeajo-menetelmäopas, jonka perusideana on mahdollistaa nuorten tekemää kulttuuria nuorille. Voi käyttää myös Konserttikeskuksen Oppilaat konsertin tuottajina -toimintamallia.

Toteuttaja: Kuntien nuorisotoimet ja koulut

Ajankohta: Opettaja varaa ajan, ks. kuntakohtaiset osallistumiskäytännöt alla.

Sisällöstä voi antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Tapahtumatuotannon osallistumiskäytännöt

Heinäveden nuorisotoimi
Sparraus saatavilla läpi lukuvuoden viikon 42 jälkeen (2016). Ota yhteyttä nuorisotoimeen tarkemman ajan sopimiseksi vähintään 2 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.
Yhteyshenkilö: Markus Lindroos, 0408367035, markus.lindroos@heinavesi.fi

Joroisten nuorisotoimi
Tapahtumatuotantokoulutusta voidaan järjestää läpi vuoden, toiminnan kesto 4 – 6 oppituntia riippuen tapahtuman laadusta. Ota yhteyttä nuorisotoimeen vierailuajan sopimiseksi vähintään kuukautta ennen toivottua ajankohtaa.
Yhteyshenkilöt: Sari Paavonsalo, 040 159 3114, sari.paavonsalo@joroinen.fi

Leppävirran nuorisotoimi
Lukuvuoden aikana yksi oppitunti sisältäen tapahtumien tuottamisen perusteet. Halutessa pienryhmille/-luokille tapahtumien järjestämiseen sparrausta.
Yhteyshenkilö: Liisa Hersio, 044 797 5091, liisa.hersio@leppavirta.fi

Varkauden nuorisopalvelut
Lisätietoja tulossa. Ota yhteyttä!
Yhteyshenkilö: 
Petteri Vaalimaa, 040 538 5220, petteri.vaalimaa@varkaus.fi

Asiasanat: tapahtumatuotanto, tapahtumat, osallisuus, nuorisopalvelut, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,  L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

KAUNOKIRJALLISUUS – kirjasuhteen syventäminen

Sisällön kuvaus: Perehdytään moninaiseen kaunokirjallisuuteen painottaen oppilaan omaa tulkintaa. Erilaisia toteuttamistapoja, esim. lukupiirit, kirjavinkkaus, kirjakassi-toiminta, Lukudiplomi, fan fiction-työpajat, näytelmät tai muut vaihtoehtoiset tavat. Voidaan toteuttaa koulun omana toimintana tai yhteistyössä kirjaston kanssa.

Hyvä tilaisuus oppiainerajat ylittävään oppimiseen kun valitaan luettavaksi kaunokirjallisia teoksia, jotka liittyvät muissa oppiaineissa käsiteltäviin asioihin. Mitä on samaan aikaan meneillään esim. historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon tai maantiedon tunneilla?

Toteuttaja: koulut ja kirjastot

Ajankohta: 9-luokan lukuvuoden aikana

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Kirjastot raportoivat mahdollisen oman osuutensa Sisällöntuottajien Kulttuuriketju-päiväkirjalla.  Mikäli haluat antaa palautetta, voi tehdä sen Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot:

Heinäveden kirjasto: Tiina Vauhkonen, p. 040 710 1940, tiina.vauhkonen@heinavesi.fi
Joroisten kirjasto:
Jaana Viljakainen, 040 573 4400, jaana.viljakainen@joroinen.fi (Ilmoittautumiset vähintään 3 viikkoa ennen vierailua)
Leppävirran kirjasto:
Hanni-Mari Ojala, 044 797 5572, hanni-mari.ojala@leppavirta.fi
Pieksämäen kirjasto:
Tarja Frilander, 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Varkauden kirjasto:
Kati Leväinen / Leena Ruotsalainen, 044 743 6613/ katriina.levainen@varkaus.fi / leena.ruotsalainen@varkaus.fi

Asiasanat: kirjasto, kirjallisuus, kaunokirjallisuus, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen