UKK – usein kysytyt kysymykset

Miksi tällainen suunnitelma tarvitaan?

Perusopetuksella on yleissivistävä tehtävä ja taiteen ja kulttuurin tunteminen kuuluu yleissivistykseen. Lisäksi perusopetukselle on erikseen nimetty myös kulttuuritehtävä.  Kulttuuri tuo oppimiseen uusia menetelmiä ja edistää muiden aineiden oppimista. Esimerkiksi matematiikkaa voi oppia musiikin avulla.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on vastaus monien opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen: Sen avulla oppimisympäristöt ja opetuksen työtavat monipuolistuvat.

Kulttuuriketju tarjoaa opettajille työkaluja uuden OPS:n mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseen, sekä tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista.

Miksei jokainen koulu tee omaa suunnitelmaansa?

Kunnallinen kulttuurikasvatussuunnitelma takaa, ettei kulttuurin kokeminen jää vain yksittäisen opettajan tai rehtorin kiinnostuksen tai yksittäisen koulun määrärahojen varaan. Koko kunnan alueella toteutettavan kulttuurikasvatuksen suunnitteleminen keskitetysti tekee kulttuurikasvatuksesta tasapuolisempaa ja säästää myös resursseja, helpottaa yksittäisten koulujen ja opettajien työtä ja auttaa kulttuurilaitoksia kohdistamaan toimintaansa kouluille.

Miksi tätä pitää tehdä jokaisen koulun jokaisella luokalla?

Kulttuuriketju-suunnitelma on hyväksytty Keski-Savon seudullista opetussuunnitelmaa täydentävänä liitteenä ja on siten osa paikallista opetussuunnitelmaa. Jokaisella oppilaalla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuuriketju-suunnitelman avulla taataan lapsen ja nuoren oikeuksien toteutumista asuinpaikasta tai muista seikoista riippumatta.

Mitä hyötyä on yhdestä irrallisesta kulttuurikäynnistä?

Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena juuri on, etteivät kulttuurikokemukset olisi irrallisia. Suunnitelma on laadittu Keski-Savon kuntien opetustoimien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Toiminta jatkuu vuodesta toiseen, jolloin siitä rakentuu jatkumo. Käynteihin on helppo yhdistää myös ennakko- ja jatkotyöskentelyä.

Kuka ottaa yhteyttä keneen?

Kulttuuriketju.fi-sivustolla on  jokaiselle eri luokka-asteelle alasivu perustason kulttuurikasvatussuunnitelmasta, sieltä löytyy oikean yhteyshenkilön tiedot opettajille.

Lisäksi sivuilla on Ketjusilmukat – kulttuuriyhdysopettajat-osio, jossa on kulttuurista vastaavien opettajien yhteystiedot kulttuuritoimijoille.

Lastenkulttuurikeskus Verso ei toimi välikätenä kulttuuritoimijoiden ja koulujen välillä, vaan kehittää yhteistyön muotoja ja tarjoaa yhtenäiset puitteet viestinnälle ja suunnitelmallisuudelle. Tavoitteena on, että  kulttuuriketju.fi -sivusto on aidosti toimiva, arkisessa käytössä oleva työkalu opettajille vuosisuunnitelman tekemiseksi. Tämä vaatii kulttuuritoimijoilta kyseisen lukuvuoden aikataulut ja toteutuksen käytännöt kirjattuna elokuuhun mennessä.

Kuka tämän maksaa?

Kulttuuriketjun perustason toiminnot ovat Keski-Savon kouluille ja luokille maksuttomat. Kuljetuskustannuksista vastaavat kuntien koulutoimet. Perustason toteuttajat vastaavat omista kustannuksistaan aina työtunneista ja tiloista materiaaleihin ja tarvikkeisiin.

Syventävän tason toiminnoissa voi olla tilattavia maksullisia osioita, joissa kustannuksista vastaa ensisijaisesti koulu tai vaikkapa vanhempaintoimikunta. On mahdollista, että sisällön pystyy tarjoamaan myös kunnan koulutoimi, kunnan kulttuuritoimi tai vaikkapa lastenkulttuurikeskus. HUOM! Tee tilaus vasta kun olet selvittänyt, kuka vastaa kustannuksista!

Kulttuuriketju.fi-sivuston ylläpidosta vastaa Lastenkulttuurikeskus Verso. Versoa rahoittavat sen jäsenkunnat ja OKM.

Miten Kulttuuriketju toimii yhdys- ja erityisluokilla?

Yhdysluokissa voidaan soveltaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa niin, että ko. luokka-asteiden perustason sisällöt toteutetaan vuorovuosin koko yhdysluokalle. Vaihtoehtoisesti ryhmä voi tutustua kulttuuriin aina yhdessä, oppilaiden vuosiluokasta huolimatta. Kolmantena vaihtoehtona on järjestää yhdysluokan muiden vuosiluokkien oppilaille omaa toimintaa Kulttuuriketju-sisältöjen ajaksi. Erityisjärjestelyistä huolimatta suunnitelmasta tulee pitää kiinni niin, että jokainen oppilas osallistuu kaikkiin Kulttuuriketjun perustason sisältöihin peruskoulun aikana.

Erityisen tuen luokissa (ei koske integroituja oppilaita) Kulttuuriketjun perustason sisältöjä voidaan tarvittaessa karsia ja/tai niiden kestoja lyhentää. Erityisen tuen luokkien Kulttuuriketjun räätälöinti tehdään koulukohtaisesti erityisopettajien ja Lastenkulttuurikeskus Verson tuottajan yhteistyönä.

Eikö vastausta löytynyt? Lähetä kysymyksesi sähköpostitse: julia.vatanen@varkaus.fi tai terhi.siippainen@varkaus.fi