Satusalkkuseikkailu

Sisällön kuvaus: Satusalkkuseikkailu on Tartu taiteeseen -toimintaa 0-5-vuotiaille. Satusalkkuseikkailussa lapset tutustuvat eri taiteen aloihin. Taidekasvattajan ohjauksessa lapset pääsevät kokeilemaan, tekemään ja kokemaan eri taiteen aloja leikin keinoin tutussa ympäristössä.

Verson taidekasvattaja vierailee kerran lukuvuoden aikana varhaiskasvatuksen 0-5-vuotiaiden ryhmissä. Satusalkkuseikkailu-tuokioita voidaan lisäksi pitää perhepäivähoitoryhmille ja kotihoidossa oleville lapsille esim. avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa mahdollisuuksien mukaan.

Satusalkkuseikkailu-tuokiot sisältävät pääsääntöisesti useita eri taiteenlajeja. Yksittäisen tuokion taiteenlajipainotukset riippuvat ohjaavan taidekasvattajan omista osaamisalueista. Ryhmiä kiertää useampi taidekasvattaja, joten toiminta eri ryhmissä voi poiketa toisistaan.

Satusalkkuseikkailut pohjautuvat vuosittain kiertäen vaihtuvaan teemaan. Teemat ovat:
Vedenneito ja kala (luonnonsuojelu ja vesi)

Luurileikki (mediataidot)
Roskajuttu (kierrätys)
Unohtuneet eväät (kulttuuriperintö)

Monimuotoinen (tunne- ja kaveritaidot) Uutuus tulossa syksyllä 2023!

Teemojen omilta sivuilta löytyy vinkkejä aiheiden jatkokäsittelyyn. Lisäksi varhaiskasvatushenkilöstölle voidaan tarjota monitaidekoulutusta tarpeen ja resurssien mukaan vuorovuosin eri kunnissa. Koulutukset tapahtuvat yhtenä iltapäivänä/iltana kunnan omissa tiloissa.

Toteuttaja: Lastenkulttuurikeskus Verso

Kohderyhmä:  varhaiskasvatus, 0-5-vuotiaat, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus

Tila: Päiväkodin omat tilat. Toimintaan sopii parhaiten suurehko pysyvä tila, johon ryhmät voivat tulla. Tila-asiat sovitaan tarkemmin aikataulutuksen yhteydessä.

Osallistujamäärä: 1-2 ryhmää kerrallaan, enintään 25 lasta

Kesto: 30 min.

Ajankohta: Vuosittain syys-marraskuussa tai tammi-maaliskuussa.

Hinta: maksuton
Varhaiskasvatusyksiköt voivat halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan ostaa Versolta lisää työpajoja.

Ilmoittautuminen/varaaminen:  Verso ottaa yhteyttä päiväkoteihin aikataulujen sopimiseksi.

Yhteystiedot: Julia Vatanen, p. 044 444 2457, julia.vatanen@soisalo-opisto.fi, www.versoverkko.fi

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Tämän sisällön raportoinnista vastaavat Verson taidekasvattajat. Sisällön kehittämiseksi voit antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Asiasanat: vierailu, työpaja, seikkailu, kestävä kehitys, ystävyys, erilaisuus, kulttuuriperintö, draama, musiikki, sanataide, kuvataide, tanssi, varhaiskasvatus, heinävesi, joroinen, leppävirta, pieksämäki, varkaus

Laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu / Osallisuus ja vaikuttaminen