Ketjusilmukoiden tehtävät

Kulttuuriyhdysopettajien, eli Ketjusilmukoiden, kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa tiedonkulkua lasten kanssa työskentelevien opettajien ja hoitajien sekä kulttuuritoimijoiden välillä.

Koulun tai päiväkodin kulttuuriyhdysopettaja

  • tiedottaa Kulttuuriketjuun liittyvistä asioista omalla koululla tai päiväkodilla
  • välittää koululta/kollegoilta tulevia toiveita, kysymyksiä ja ajatuksia Versolle
  • toimii yhteyshenkilönä kulttuuritoimijoiden kanssa esimerkiksi taiteilijavierailuja, esityksiä, työpajoja tai muita lapsille suunnattuja kulttuuritilaisuuksia suunniteltaessa
  • vastaanottaa sähköpostitse tietoa lastenkulttuurin ajankohtaisista asioista ja välittää tietoa omassa työyhteisössään
  • osallistuu Verson järjestämiin Ketjusilmukoiden tapaamisiin (1-2 kertaa vuodessa)
  • pitää kulttuuriasioita esillä omassa yksikössään

Ketjusilmukat ovat myös koulujen välinen kulttuuriyhteistyöverkosto, joka voi keskenään jakaa osaamista, kokemuksia ja ideoita sekä suunnitella koulujen yhteisiä hankkeita.