4-luokka

Kulttuuriketjussa 3. – 6.-luokkien painopistealueena on kulttuuriperintö.

Perinnemaisemat

Sisällön kuvaus: Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön. 4-luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla lähiympäristön perinnemaisemiin. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta löytyy Perinnemaisemat-verkkonäyttely ja Perinnemaisemat-tehtäviä.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), Varkauden museot vastaa Saranat.fi -sisällöistä.
Tila: opetusryhmän omat tilat
Ajankohta: vapaavalintaisesti 4-luokan lukuvuoden aikana

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Sisällön toteuttanut opettaja(t) ilmoittaa toteutuksesta Koulujen Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Lomakkeen voi täyttää jo silloin kun toteutukseen käytettävät tunnit on suunniteltu tai toteutuksen jälkeen. Samalla lomakkeella voi antaa myös palautetta ja kehittämisideoita. Mikäli haluat antaa palautetta nimettömänä, voi tehdä sen erikseen Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot: Varkauden museot, museot@varkaus.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, perinnemaisemat, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 4-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Aiheeseen sopivia verkkomateriaaleja ja syventävän tason sisältöjä:

Kulttuuriperintökasvatus, ympäristö ja arkkitehtuuri -verkkomateriaalit

Käy kulttuurikohteessa

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu