6-luokka

6-luokille kuuluu Kulttuuriketjun perustasossa kirjastovierailu, jonka aiheena on tiedonhaun opetus.

Tiedonhaun opetus

Sisällön kuvaus: 6-luokka vierailee kirjastossa, jossa kirjaston henkilökunta pitää toiminnallisen tiedonhaun opetuksen tuokion.

Toteuttaja: kirjastot
Tila: lähikirjasto
Osallistujamäärä: 10 – 20
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Opettaja varaa ajan kirjastosta (ks. tiedot alla)

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Toteuttajat (kirjastot) vastaavat tämän sisällön raportoinnista Sisällöntuottajien Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Toiminnan kehittämiseksi voit antaa palautetta Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Asiasanat: kirjasto, kirjallisuus, tiedonhaku, 6-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kirjastovierailun osallistumiskäytännöt

Heinäveden kirjastossa saatavilla koko lukuvuoden. Ilmoittautumiset vähintään 2 viikkoa ennen vierailua.
Yhteyshenkilö: Tiina Vauhkonen, p. 040 710 1940, tiina.vauhkonen@heinavesi.fi

Joroisten kirjastossa saatavilla koko lukuvuoden. Ilmoittautumiset vähintään 3 viikkoa ennen vierailua.
Yhteyshenkilö: Sari Järn, p. 0400 176 166, sari.jarn@joroinen.fi

Leppävirran kirjastossa saatavilla koko lukuvuoden. Opetus tapahtuu pääkirjastolla. Kirjaston vastuuhenkilö ottaa opettajiin yhteyttä syyslukukauden alussa. Varaus sähköpostilla tai puhelimitse.
Yhteyshenkilö: kirjastonhoitaja Hanni-Mari Ojala, hanni-mari.ojala@leppavirta.fi,
p. 044 797 5572                                                                           

Pieksämäen kirjastoissa saatavilla koko lukuvuoden; ilmoittautumiset Poleenin kirjastolle 1 viikko ennen vierailua, Jäppilän ja Virtasalmen kirjastoille 2 viikkoa ennen vierailua.
Poleenin kirjasto: Tarja Frilander, p. 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Jäppilän kirjasto:
Maija Tikkanen, p. 044 787 4022, kirjasto.jappila@pieksamaki.fi
Virtasalmen kirjasto: Marja Nykänen, p. 044 588 3557, marja.nykanen@pieksamaki.fi

Varkauden kirjastoissa saatavilla koko lukuvuoden, ilmoittautumiset ensisijaisesti puhelimitse, viimeistään 2 päivää ennen vierailua.
Varkauden kaupunginkirjasto: Katriina Leväinen ja Leena Ruotsalainen, p. 044 743 6613, katriina.levainen@varkaus.fi, leena.ruotsalainen@varkaus.fi
Kangaslammin lähikirjasto: Matleena Lahti, p. 040 751 2827, matleena.lahti@varkaus.fi

Aiheeseen sopivia syventävän tason sisältöjä:

Elokuva, animaatio, media ja valokuva -verkkomateriaalit
Sanataide ja kirjallisuus -verkkomateriaalit
Toenperän kirjaston palvelut kouluille (Joroinen)
Pieksämäki-Seuran palvelut (Kotiseutuarkisto)