8. luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

8-luokkien osiona perustasossa ovat Taidetestaajat, tutustuminen lähiympäristöön sekä osallistuminen koulujen elokuvaviikkoon viikolla 40.

Taidetestaajat

Sisällön kuvaus: Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toiminta tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saadusta rahoituksesta riippuen.

Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?

Toteuttaja: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Tila: eri kulttuurikohteet
Ajankohta: Taidetestaajat koordinaattori on yhteydessä koululle ja sopii vierailujen ajankohdat

Yhteystiedot: , taidetestaajat.fi

Taidetestaajat-seminaari Tampereella 1.10.2019 videotallenteina:

Tutkimustuloksia (englanniksi) Taidetestaajista: Video1 ja Video2

Kokemuksia ja näkökulmia Taidetestaajista:
Video3 (Puheenvuorot: Hauhon Yhtenäiskoulun rehtori Pekka Paappanen 14.15, Kansallisgalleria 32.55, Aluekoordinaattorit 51.00)
Paneelikeskustelu Video4

Kulttuuriympäristö ja kestävä kehitys

Sisällön kuvaus: Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön. 8-luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla ympäröivään kulttuuriympäristöön. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta voi hyödyntää mm. verkkonäyttelyitä Keski-Savon kunnista ja yläkoulujen tehtäviä.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), Varkauden museot vastaa Saranat.fi -sisällöistä.
Tila: opetusryhmän omat tilat ja koulun lähiympäristö
Ajankohta: vapaavalintaisesti 8-luokan lukuvuoden aikana

Yhteystiedot: Varkauden museokeskus Konsti, konsti@varkaus.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, kulttuuriympäristö, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Aiheeseen sopivia verkkomateriaaleja ja syventävän tason sisältöjä:

Käy kulttuurikohteessa (museo tai muu paikallishistoriallinen kohde)
Kultuuriperintö, ympäristö ja arkkitehtuuri -verkkomateriaalit
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu

Elokuvakasvatus

Sisällön kuvaus: Valtakunnallinen elokuvakasvatuksen teemaviikko vuosittain viikolla 40 lokakuussa. Katso elokuvaviikon traileri ja tutustu eri oppiaineiden tehtäviin, katsottaviin elokuviin ja muihin materiaaleihin: www.elokuvaviikko.fi.

Tueksi Koulujen elokuvaviikon toteutukseen:
Elokuvakasvatuksen menetelmäoppaat (Valveen elokuvakoulu)

Elokuvaviikko toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa mielekkäällä ja oivaltavalla tavalla. Samalla se nostaa esiin elokuvan kulttuuriperintöä, antaa menetelmiä elokuvan tekemiseen ja mahdollistaa maksuttomat elokuvanäytökset kouluille.

Toteuttaja: opettajat (tukena Lastenkulttuurikeskus Verso), teemaviikosta vastaa Valveen elokuvakoulu (Oulu).
Tila: oma luokka/koulu/lähiympäristö
Osallistujamäärä:
luokka
Kesto:
1 – 4 oppituntia tai vaikka koko viikko.
Ajankohta:
Viikko 40 lokakuussa (voi toteuttaa myös muuna ajankohtana)

Yhteystiedot: www.elokuvaviikko.fi

Lisää elokuvaviikosta Kulttuuriketjun syventävässä tasossa (8. luokkien lisäksi elokuvaviikkoa voidaan toteuttaa myös muilla luokka-asteilla)

Asiasanat: elokuva, media, elokuvakasvatus, teemaviikko, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen