8-luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

8-luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen lähiympäristöön sekä osallistuminen koulujen elokuvaviikkoon viikolla 40.

Kulttuuriympäristö ja kestävä kehitys

Sisällön kuvaus: Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön. 8-luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla ympäröivään kulttuuriympäristöön. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta voi hyödyntää mm. verkkonäyttelyitä ja panoraamoja Keski-Savon kunnista, yläkoulujen tehtäviä ja Gallerian Tulevaisuuden kaupunki / kunta -tehtävää.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), Varkauden museot vastaa Saranat.fi -sisällöistä.
Tila: opetusryhmän omat tilat
Ajankohta: vapaavalintaisesti 8-luokan lukuvuoden aikana

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Sisällön toteuttanut opettaja(t) ilmoittaa toteutuksesta Koulujen Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Lomakkeen voi täyttää jo silloin kun toteutukseen käytettävät tunnit on suunniteltu tai toteutuksen jälkeen. Samalla lomakkeella voi antaa myös palautetta ja kehittämisideoita. Mikäli haluat antaa palautetta nimettömänä, voi tehdä sen erikseen Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot: Varkauden museot, museot@varkaus.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, kulttuuriympäristö, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Aiheeseen sopivia verkkomateriaaleja ja syventävän tason sisältöjä:

Käy kulttuurikohteessa (museo tai muu paikallishistoriallinen kohde)
Pieksämäki-Seuran palvelut
Kultuuriperintö, ympäristö ja arkkitehtuuri -verkkomateriaalit
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu

Elokuvakasvatus

Sisällön kuvaus: Valtakunnallinen elokuvakasvatuksen teemaviikko vuosittain viikolla 40 lokakuussa. Katso elokuvaviikon traileri ja tutustu eri oppiaineiden tehtäviin, katsottaviin elokuviin ja muihin materiaaleihin: www.elokuvaviikko.fi.

Tueksi Koulujen elokuvaviikon toteutukseen:
Koulujen elokuvaviikko-ohjeet sivuston käyttöön (Verso, 2017)
Elokuvakasvatuksen käsikirja (Valveen elokuvakoulu, 2019)
Menetelmäoppaita ja verkkomateriaaleja elokuvakasvatukseen
TIEDOTE koulujen elokuvaviikko 2020

Elokuvaviikko toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa mielekkäällä ja oivaltavalla tavalla. Samalla se nostaa esiin elokuvan kulttuuriperintöä, antaa menetelmiä elokuvan tekemiseen ja mahdollistaa maksuttomat elokuvanäytökset kouluille.

Toteuttaja: opettajat (tukena Lastenkulttuurikeskus Verso), teemaviikosta vastaa Valveen elokuvakoulu (Oulu).
Tila: oma luokka/koulu/lähiympäristö
Osallistujamäärä:
luokka
Kesto:
1 – 4 oppituntia tai vaikka koko viikko.
Ajankohta:
Viikko 40 lokakuussa

Seuranta, tilastointi ja kehittäminen: Sisällön toteuttanut opettaja(t) ilmoittaa toteutuksesta Koulujen Kulttuuriketju-päiväkirjalla. Lomakkeen voi täyttää jo silloin kun toteutukseen käytettävät tunnit on suunniteltu tai toteutuksen jälkeen. Samalla lomakkeella voi antaa myös palautetta ja kehittämisideoita. Mikäli haluat antaa palautetta nimettömänä, voi tehdä sen erikseen Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot: www.elokuvaviikko.fi

Lisää elokuvaviikosta Kulttuuriketjun syventävässä tasossa (8. luokkien lisäksi elokuvaviikkoa voidaan toteuttaa myös muilla luokka-asteilla)

Asiasanat: elokuva, media, elokuvakasvatus, teemaviikko, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen