Kulttuuriketju-opas

Lataa ja tulosta tästä KULTTUURIKETJU-OPAS KULTTUURIKETJU-OPAS opettajille ja sisällöntuottajille.

Kulttuuriketju-päiväkirjat osallistujatietojen raportointiin

Lastenkulttuurikeskus Verso kerää tilastotietoja Kulttuuriketjun toteutuksesta välitettäväksi edelleen mm. OKM:lle. Koulujen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolisten sisältöjen toteuttajien (kirjastot, museot/kulttuuritoimet, nuorisotoimet, Soisalo-opisto ja mahdolliset muut) on ilmoitettava toteuttamiensa sisältöjen tiedot Versolle aina viimeistään lukukauden päättyessä (joulu- ja toukokuussa), mutta ilmoituksia voi tehdä myös ennakkoon, kun toteutuksen aikataulu ja osallistujamäärät ovat tiedossa.

Ilmoitukset tehdään Kulttuuriketju-päiväkirjoilla, joko verkko- tai taulukkolomakkeella.

Verkkolomake-päiväkirja on sisältökohtainen, mutta yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa kaiken saman otsikon alla tapahtuvan toiminnan. Huomioitava kuitenkin, että jos jotakin perustason sisältöä on toteutettu myös muille luokka-asteille, kyseessä on syventävä sisältö, jonka tiedot tulee ilmoittaa toisella verkkolomakkeella. (ks. Verkkolomakepäiväkirjan täyttöohje PDF)

Taulukkolomakkeeseen merkitään kaikki lukukauden aikana toteutetut sisällöt ja sitä voi täyttää joko sähköisesti (Excel), tai tulostettuna käsin (PDF). Taulukkolomakkeet palautetaan Verson tuottajalle sähköpostin liitteenä (tulostetut skannattuna/kuvattuna).

Kulttuuriketju-päiväkirja_verkkolomake
Kulttuuriketju – taulukkopäiväkirja (Excel)
Kulttuuriketju – taulukkopäiväkirja_tulostettava (PDF)

Koulujen ja varhaiskasvatuksen opettajien itse toteuttamat sisällöt tilastoidaan oppilasmäärien perusteella, eikä niitä tarvitse raportoida erikseen.

Kouluilla omaa seurantaa varten voi tulostaa vaikkapa opehuoneen ilmoitustaululle käsin täydennettävän Kulttuuriketjun perustaso – Koulujen muistilistan (PDF)

Palautetta sisällöistä voi antaa Kulttuuriketjun palautelomakkeella.