4. luokka

Kulttuuriketjussa 3. – 6.-luokkien painopistealueena on kulttuuriperintö.

Perinnemaisemat

Sisällön kuvaus: Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön. 4.-luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla lähiympäristön perinnemaisemiin. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta löytyy Perinnemaisemat-verkkonäyttely ja Perinnemaisemat-tehtäviä.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), Varkauden museot vastaa Saranat.fi -sisällöistä.
Tila: opetusryhmän omat tilat
Ajankohta: vapaavalintaisesti 4. luokan lukuvuoden aikana

Palautetta sisällöstä voi antaa Kulttuuriketjun palautelomakkeella.

Yhteystiedot: Varkauden museokeskus Konsti, konsti@varkaus.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, perinnemaisemat, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 4-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Aiheeseen sopivia verkkomateriaaleja ja syventävän tason sisältöjä:

Kulttuuriperintökasvatus, ympäristö ja arkkitehtuuri -verkkomateriaalit

Käy kulttuurikohteessa

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu