7-luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

7-luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen vapaaseen sivistystyöhön sekä osallistuminen mediataitoviikkoon.

Mediakasvatus

Sisällön kuvaus: Kansallinen mediakasvatuksen teemaviikko vuosittain helmikuussa. Nuorisopalvelut toteuttavat erityisesti 7-luokille kohdennettua toimintaa, kuntakohtaiset toteuttamistavat alla. Lisätietoja teemasta: www.mediataitokoulu.fi

Toteuttaja: Kuntien nuorisotoimet

Kesto: 1 oppitunti (45min)

Ajankohta: VKO 6 tai erikseen sovittava ajankohta (Opettaja varaa luokalle ajan, ks. kuntakohtaiset toteuttamistavat alla)

Asiasanat: media, mediataito, mediataitoviikko, mediakasvatus, nuorisopalvelut, 7-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,  L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Mediataitoviikkoa vietetään ympäri maata aina helmikuun toisella viikolla erilaisten kampanjoiden, tempausten ja toimintojen merkeissä. Viikon aikana kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa ja harrasteryhmissä käsitellään erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Mediataitoviikon osallistumiskäytännöt

Heinäveden nuorisotoimi
Ota yhteyttä nuorisotoimeen tarkemman toiminta-ajankohdan sopimiseksi vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaviikkoa 5.–11.2.2018.
Yhteyshenkilö: Markus Lindroos, 0408367035, markus.lindroos@heinavesi.fi

Joroisten nuorisotoimi
Mediataitoviikolla yksi oppitunti jokaiselle 7-luokalle koulun tiloissa. Ota yhteyttä nuorisotoimeen vierailuajan sopimiseksi viikolle 6 vähintään kuukautta ennen toivottua ajankohtaa.
Yhteyshenkilöt: Sari Paavonsalo, 040 159 3114, sari.paavonsalo@joroinen.fi

Leppävirran nuorisotoimi
Mediataitoviikolla yksi oppitunti jokaiselle 7. luokalle. Oppitunnin sisältö suunnitellaan yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa peilaten sen hetken tarpeita.
Yhteyshenkilö: Kaisa Suhonen, 0400 575 196, kaisa.suhonen@leppavirta.fi  

Pieksämäen nuorisotoimi
Mediataitoviikolla yksi oppitunti sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä nuorisotyön eri menetelmin jokaiselle 7-luokalle koulun tiloissa. Osallistujamäärä tunnille max 30 oppilasta. Ilmoittautuminen kellonaikoineen sähköpostitse yhteyshenkilölle n. 1kk ennen teemaviikkoa.
Yhteyshenkilö:
Paula Manninen, 044 588 3419, paula.manninen@pieksamaki.fi

Varkauden nuorisopalvelut
Lisätietoja tulossa. Ota yhteyttä!
Yhteyshenkilö: 
Petteri Vaalimaa, 040 538 5220, petteri.vaalimaa@varkaus.fi

Omaehtoinen kulttuurin harrastaminen –  Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus

Sisällön kuvaus: Vapaan sivistystyön opettajan vierailu luokassa, näytetunnit tai muu osallistava tapa.

Toteuttaja: Soisalo-opisto

Tila:

Osallistujamäärä: 1 – 2 opetusryhmää kerrallaan

Kesto: 1 oppitunti (45min)

Ajankohta: Soisalo-opisto sopii tarkemmat kellonajat koulujen kanssa.

Yhteystiedot: Jukka Tuohino, 040 7138 650,  jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi

Asiasanat: vapaa sivistystyö, kansalaisopisto, harrastus, harrastaminen, 7-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Omaehtoinen kulttuurin harrastaminen–  Pieksämäki

Sisällön kuvaus: Vapaan sivistystyön opettajan vierailu luokassa, näytetunnit tai muu osallistava tapa.

Toteuttaja: Pieksämäen Seutuopisto

Tila: oma luokkatila / sali

Osallistujamäärä: 1 opetusryhmä kerrallaan

Kesto: 1 oppitunti (45min)

Ajankohta: Ajankohta tarkentuu myöhemmin, Piia Säpyskä-Hietala ottaa yhteyttä kouluun.

Yhteystiedot: Piia Säpyskä-Hietala, p. 044 788 4324, piia@poleeni.fi

Asiasanat: vapaa sivistystyö, kansalaisopisto, harrastus, harrastaminen, 7-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen