8-luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

8-luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen lähiympäristöön sekä osallistuminen koulujen elokuvaviikkoon viikolla 40.

Kulttuuriympäristö ja kestävä kehitys

Sisällön kuvaus: Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön

8-luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla ympäröivään kulttuuriympäristöön. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta voi hyödyntää mm. verkkonäyttelyitä ja panoraamoja Keski-Savon kunnista, yläkoulujen tehtäviä ja Gallerian Tulevaisuuden kaupunki / kunta -tehtävää.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), Varkauden museot vastaa Saranat.fi -sisällöistä.
Tila: opetusryhmän omat tilat
Ajankohta: vapaavalintaisesti 8-luokan lukuvuoden aikana
Yhteystiedot: Varkauden museot, museot@varkaus.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, kulttuuriympäristö, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Aiheeseen sopivia syventävän tason sisältöjä:

Käy kulttuurikohteessa (museo tai muu paikallishistoriallinen kohde)
Pieksämäki-Seuran palvelut
Kultuuriperintö, ympäristö ja arkkitehtuuri -verkkomateriaalit

Elokuvakasvatus

Sisällön kuvaus: Valtakunnallinen elokuvakasvatuksen teemaviikko vuosittain viikolla 40 lokakuussa. Katso elokuvaviikon traileri ja tutustu eri oppiaineiden tehtäviin, katsottaviin elokuviin ja muihin materiaaleihin: www.elokuvaviikko.fi.

Elokuvaviikko toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa mielekkäällä ja oivaltavalla tavalla. Samalla se nostaa esiin elokuvan kulttuuriperintöä, antaa menetelmiä elokuvan tekemiseen ja mahdollistaa maksuttomat elokuvanäytökset kouluille.

Toteuttaja: opettajat (tukena Lastenkulttuurikeskus Verso), teemaviikosta vastaa Valveen elokuvakoulu (Oulu).
Tila: oma luokka/koulu/lähiympäristö
Osallistujamäärä:
luokka
Kesto:
1 – 4 oppituntia tai vaikka koko viikko.
Ajankohta:
Viikko 40 lokakuussa
Yhteystiedot:
www.elokuvaviikko.fi

Tueksi Koulujen elokuvaviikon toteutukseen:
Koulujen elokuvaviikko-ohjeet sivuston käyttöön (Verso, 2017)
Elokuvakasvatuksen käsikirja (Valveen elokuvakoulu, 2019)
Menetelmäoppaita ja verkkomateriaaleja elokuvakasvatukseen

Lisää elokuvaviikosta Kulttuuriketjun syventävässä tasossa (8. luokkien lisäksi elokuvaviikkoa voidaan toteuttaa myös muilla luokka-asteilla)

Asiasanat: elokuva, media, elokuvakasvatus, teemaviikko, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen