8-luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

8-luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen lähiympäristöön sekä osallistuminen koulujen elokuvaviikkoon viikolla 40.

Kulttuuriympäristökasvatus, kestävä kehitys

Sisällön kuvaus: Työskentely verkkoympäristössä ja tutustuminen lähiympäristöön

8-luokkalaiset tutustuvat oman opettajan johdolla ympäröivään kulttuuriympäristöön. Tukena on Saranat.fi -kulttuuriympäristö verkossa, josta löytyy mm.

Toteuttaja: opettajat (toteuttaminen arjessa), Varkauden museot vastaa Saranat.fi -sisällöistä.

Tila: opetusryhmän omat tilat

Ajankohta: vapaavalintaisesti 8-luokan lukuvuoden aikana

Yhteystiedot: Varkauden museot, museot@varkaus.fi

Asiasanat: kulttuuriperintö, kulttuuriperintökasvatus, museot, kulttuuriympäristö, verkkonäyttely, verkkoympäristö, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Elokuvakasvatus

Sisällön kuvaus: Valtakunnallinen elokuvakasvatuksen teemaviikko vuosittain viikolla 40 lokakuussa. Elokuvaviikko löytyy verkkosivulta www.elokuvaviikko.fi

Elokuvaviikko toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa mielekkäällä ja oivaltavalla tavalla. Samalla se nostaa esiin elokuvan kulttuuriperintöä, antaa menetelmiä elokuvan tekemiseen ja mahdollistaa maksuttomat elokuvanäytökset kouluille.

Koulujen elokuvaviikolla voi toteuttaa opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia monipuolisesti. Elokuvan yhdistäminen eri oppiaineisiin on helppoa – kokeile rohkeasti ja ylläty positiivisesti liikkuvan kuvan pedagogisista mahdollisuuksista. Sivuilta löytyvissä tehtävissä oppilaat saavat käyttää kekseliäisyyttä, mielikuvitusta ja uteliaisuutta.

Elokuvaviikolla katsotaan vuosittain verkon kautta kouluille maksuttomia
elokuvanäytöksiä laadukkaiden oppimateriaalien kera. Tänä vuonna alakoululaiset
pääsevät katsomaan elokuvallista leikittelyä tulvivan Pekka ja Pätkä lumimiehen
jäljillä (Armand Lohikoski, 1954). Elokuva sopii erinomaisesti pohjustukseksi
elokuvatrikkihaasteelle. Yläkoululaisille esitetään Käpy selän alla (Mikko Niskanen,
1966), joka kertoo neljän kaupunkilaisnuoren kesäisestä telttaretkestä kuvaten
samalla terävästi aikansa nuorison asenteita. Elokuva on yksi kotimaisen
elokuvatuotannon merkkipaaluista.

Elokuvat ovat katsottavissa 1.-5.10.2018 kouluissa vapaasti ilman salasanoja verkon
kautta Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Elokuvapolku-palvelussa. Muina
aikoina elokuvien katsomiseen tarvitsee salasanan, jonka saa koulujen käyttöön
maksutta osoitteesta koulut@kavi.fi.

Katso elokuvaviikon traileri ja tutustu eri oppiaineiden tehtäviin, katsottaviin elokuviin ja muihin materiaaleihin: www.elokuvaviikko.fi

Sivuston käytön tueksi: Koulujen elokuvaviikko-ohjeet

Valveen elokuvakoulun oppimateriaaleista löytyy tammikuussa 2019 julkaistu Elokuvakasvatuksen käsikirja, sekä erilaisia elokuvakasvatuksen menetelmäoppaita.

Toteuttaja: opettajat (tukena Lastenkulttuurikeskus Verso), teemaviikosta vastaa Valveen elokuvakoulu (Oulu).

Tila: oma luokka/koulu/lähiympäristö

Osallistujamäärä: luokka

Kesto: 1 – 4 oppituntia tai vaikka koko viikko.

Ajankohta: Viikko 40 lokakuussa

Yhteystiedot: www.elokuvaviikko.fi

Asiasanat: elokuva, media, elokuvakasvatus, teemaviikko, 8-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen