9-luokka

Kulttuuriketjussa 7. – 9.-luokkien painopistealueena on osallisuus ja kestävä kehitys.

9-luokkien osiona perustasossa ovat tutustuminen tapahtumatuotantoon sekä kaunokirjallisuuteen.

Tapahtumatuotanto

Sisällön kuvaus: Nuorisopalvelujen edustaja vierailee koululla sparraamassa oppilaita tuottamaan oman tapahtuman. Tukena Koeajo-menetelmäopas, jonka perusideana on mahdollistaa nuorten tekemää kulttuuria nuorille.

Toteuttaja: Kuntien nuorisotoimet ja koulut

Ajankohta: Opettaja varaa ajan, ks. kuntakohtaiset osallistumiskäytännöt alla.

Asiasanat: tapahtumatuotanto, tapahtumat, osallisuus, nuorisopalvelut, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,  L4: Monilukutaito, L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tapahtumatuotannon osallistumiskäytännöt

Heinäveden nuorisotoimi
Sparraus saatavilla läpi lukuvuoden viikon 42 jälkeen (2016). Ota yhteyttä nuorisotoimeen tarkemman ajan sopimiseksi vähintään 2 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.
Yhteyshenkilö: Markus Lindroos, 0408367035, markus.lindroos@heinavesi.fi

Joroisten nuorisotoimi
Tapahtumatuotantokoulutusta voidaan järjestää läpi vuoden, toiminnan kesto 4 – 6 oppituntia riippuen tapahtuman laadusta. Ota yhteyttä nuorisotoimeen vierailuajan sopimiseksi vähintään kuukautta ennen toivottua ajankohtaa.
Yhteyshenkilöt: Sari Paavonsalo, 040 159 3114, sari.paavonsalo@joroinen.fi

Leppävirran nuorisotoimi
Lisätietoja tulossa. Ota yhteyttä!
Yhteyshenkilö:  Kaisa Suhonen, 0400 575 196, kaisa.suhonen@leppavirta.fi
Vaihtoehtoisia toteutustapoja: http://www.konserttikeskus.fi/okt ja http://www.leppavirta.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/suomi-100

Pieksämäen nuorisotoimi
Yhden oppitunnin pituinen sparraustuokio jokaiselle 9-luokalle koulun tiloissa. Sparraustunnin jälkeen neuvotaan hakemaan aktivointirahaa tapahtumalle ja nuoret voivat järjestää oikeasti tapahtuman omassa koulussa! Osallistujamäärä tunnille max 30 oppilasta. Ilmoittautuminen kellonaikoineen sähköpostitse yhteyshenkilölle n. 1kk ennen toivottua ajankohtaa.
Yhteyshenkilö: 
Aino Laitinen, 044 799 5279, aino.laitinen@pieksamaki.fi

Varkauden nuorisopalvelut
Lisätietoja tulossa. Ota yhteyttä!
Yhteyshenkilö: 
Petteri Vaalimaa, 040 538 5220, petteri.vaalimaa@varkaus.fi

KAUNOKIRJALLISUUS – kirjasuhteen syventäminen

Sisällön kuvaus: Perehdytään moninaiseen kaunokirjallisuuteen painottaen oppilaan omaa tulkintaa. Erilaisia toteuttamistapoja, esim. lukupiirit, kirjavinkkaus, kirjakassi-toiminta, Lukudiplomi, fan fiction-työpajat, näytelmät tai muut vaihtoehtoiset tavat. Voidaan toteuttaa koulun tai luokan omana toimintana.

Toteuttaja: kirjastot ja koulut

Ajankohta: 9-luokan lukuvuoden aikana

Yhteystiedot:

Heinäveden kirjasto: Mauri Venäläinen, 040 568 7175, mauri.venalainen@heinavesi.fi
tai Tiina Vauhkonen, p. 040 710 1940, tiina.vauhkonen@heinavesi.fi
Joroisten kirjasto:
Sari Järn, p. 0400 176 166, sari.jarn@joroinen.fi (Ilmoittautumiset vähintään 3 viikkoa ennen vierailua)
Leppävirran kirjasto:
Hanni-Mari Ojala, 044 797 5572, hanni-mari.ojala@leppavirta.fi
Pieksämäen kirjasto:
Jorma Pihlajamäki, 044 588 2443, jorma.pihlajamaki@pieksamaki.fi
Varkauden kirjasto:
Kati Leväinen / Leena Ruotsalainen, 044 743 6613/ katriina.levainen@varkaus.fi / leena.ruotsalainen@varkaus.fi

Asiasanat: kirjasto, kirjallisuus, kaunokirjallisuus, 9-luokka

Laaja-alainen osaaminen: L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2: Kulttuurinen osaaminen, vuoro-vaikutus ja ilmaisu, L4: Monilukutaito, L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen