Kulttuuriperintö, ympäristö ja arkkitehtuuri

Kulttuuriketju-kuntien omaa historiaa kulttuuriperintöä käsittelevät materiaalit on lihavoitu.

100kuvaavarkaudesta.fi Kuva Varkaudesta jokaiselta itsenäisyyden vuodelta

Arkkitehtuurikasvatus.fi – (Arkkitehtuurin tiedotuskeskus)

Arkkitehtuurikasvatuksen linkit – Arkkitehtuurikasvatukseen liittyviä opetusmateriaaleja ja aineistoja (Arkkitehtuurimuseo)

Arkkitehtuurin Löytölaatikko – Kasvattajan opas Vuorovaikutuksellinen oppimiskokonaisuus (Arkkitehtuurimuseo)

Elävän perinnön wikiluettelo -sivustolla esitellään esimerkkejä elävästä perinnöstä Suomessa. Elävää kulttuuriperintöämme tunnistetaan ja tallennetaan osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimusta. Sivuston sisällöt ovat yhteisöjen tuottamia ja sitä ylläpitää Museovirasto. Katso myös: Opi aineeton kulttuuriperintö

Finna.fi  – Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla

Kekri.fi – Suomalainen syysjuhla, kekri, on halloweenin kotoinen serkku. Talonpoikaiskulttuurisäätiön laaja, maksuton verkko-opetusmateriaali tuo kekrin tähän päivään.

Käynti kulttuurihistoriallisessa museossa – opettajan oheismateriaali (Tampereen kaupunki, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE)

Laivadata.fi Varkauden Pirtinniemen telakka oli aikanaan yksi Suomen merkittävimmistä sisävesitelakoista. Vuosina 1862–1964 valmistui noin 800 erityyppistä alusta. Palvelun avulla voit hakea tietoja Pirtinniemen telakan laivoista.

Leppävirran kotiseutumuseon opetusmateriaalit opettajille ja ryhmille

Nurkan takana – kymmenen eri puolilta Suomea koottua ideaa kulttuuriympäristökasvatukseen (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Maaseudun sivistysliitto)

Operaatio maailmanperintö -peli (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura)

Opi aineeton kulttuuriperintö -sivustolle on koottu koulujen käyttöön oppimateriaalipaketti, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia käsitellä aineetonta kulttuuriperintöä eri-ikäisten parissa. Sivuston on toteuttanut Museovirasto yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa ja se liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sivusto on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Sivusto on osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018 ja tarjoaakin oivia mahdollisuuksia käsitellä eri maiden elävää perintöä kouluissa. Katso myös: Elävän perinnön wikiluettelo

Palokunta100.fi Varkauden palokunta 100 vuotta – verkkonäyttely

Pieksämäki-Seuran kulttuuripolut Pieksämäki-Seura on valmistanut digitaalisia kulttuuripolkuja Pieksämäen seudulta. Niissä liikkumiseen kulkija tarvitsee mobiililaitteen mukaansa, jossa kannattaa pitää sijainnin tunnistus päällä. Kulttuuripolut näkyvät myös tietokoneilla, joten niihin voi tutustua virtuaalisestikin.

Piipunjuurella.fi Forssan, Valkeakosken ja Varkauden museoiden yhteinen avoin kokoelmatietokanta. Tietokannan kuvia ja tietoja saa käyttää vapaasti koulutuksessa, tutkimuksessa ja yksityisessä käytössä.

Saranat.fi Keski-Savon rakennusperintöä, arkkitehtuuria ja kulttuurimaisemia esitteleviä verkkonäyttelyitä, pelejä, tehtävä- ja työpajapaketteja sekä monenlaista muuta kulttuuriympäristöteemaan liittyvää materiaalia. (Varkauden museot)

Talot tarinoi – savupiiput soi – menetelmä kultturiperintökasvatuksen ja taideopetuksen yhdistämiseksi (Varkauden museot & Soisalo-opisto)

Tarinasoitin.fi/varkaus Tarinasoitin on mobiilipalvelu,  jossa voit tutustua Varkauden historiaan mobiilireittien avulla. Palvelu on osa Suomen museoliiton Seinätön museo-palvelua

Tilat, talot ja kaupungit Oppimateriaalikokonaisuus, jossa yhdistetään eri oppiaineita arkkitehtuurin avulla. (Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki)