Lastenkulttuuri.fi – tieto- ja materiaalipankki

Lastenkulttuuri.fi – Monipuolinen tieto- ja materiaalipankki niin lasten ja nuorten kanssa työskenteleville kuin päättäjille

Suomen lastenkulttuurikeskuten liiton ylläpitämältä Lastenkulttuuri.fi -sivustolta löytyy paljon sivistys- ja kulttuuritoimijoille kuin päättäjillekin sopivaa materiaalia ja tapahtumainfoa. Sivuston sisältöä päivitetään yhdessä valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston kanssa. Verkostoon kuuluvat jäsenet, lastenkulttuurikeskukset- ja toimijat, tuovat saavutettavaa ja laadukasta taidekasvatusta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen joka päivä.

Taidetta eskareihin

Taidetta eskareihin on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on tutustuttaa eskarilaisia eri taiteenlajeihin sekä innostaa lapsia havainnoimaan ja arvostamaan ympäristöä. Hankkeessa olevat taiteenlajit ovat draama/teatteri, tanssi, kuvataide ja musiikki, sekä ympäristötaide. 

Taidetyöpajojen ja julkaisujen lisäksi Taidetta eskareihin -sivuille on koottu vinkkejä varhaiskasvatukselle Harrastakotona-sivuilta sekä lastenkulttuurikeskuksilta kaikkialta Suomesta. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä.

Menetelmäoppaita, oppimateriaaleja ja lastenkulttuurin julkaisuja
Menetelmäoppaan avulla taidekasvattaja, opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa uudenlaisen työpajan, toimintatavan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Menetelmäoppaita saa tallentaa ja tulostaa vapaasti opetuskäyttöön.

Lastenkulttuurin materiaalipankista löydät  myös julkaisutoimintaa, mikä linkittyy moniin taiteen ja tutkimuksen aloihin. Tekijöinä on niin tutkijoita, kirjailijoita, taiteilijoita, organisaatioita kuin lapsiakin. Pankkiin on myös koottu lastenkulttuurin verkko-oppimateriaaleja kasvatustyön tueksi. Aineistoilla voi täydentää kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä tai niitä voi käyttää vapaasti harrasteryhmissä. Taiteen perusopetuksen parissa työskenteleville sekä lastenkulttuuritoimijoille suunnattu saavutettavuusopas antaa työkaluja lasten ja nuorten saavutettavaan taideharrastamiseen.